układy europejskie co to jest
Co oznacza Układy Europejskie: Wspólnotą Europejską i ich krajami członkowskimi, były zawierane od.

Czy przydatne?

Czym jest Układy Europejskie

Definicja z ang. Europe Agreements, z niem. Europa-Abkommen.

Definicja: odmiennie umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotą Europejską i ich krajami członkowskimi, były zawierane od 1991 z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Mają umożliwić tym krajom uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Między innymi przewidują utworzenie strefy wolnego handlu dla produktów przemysłowych na dziesięć lat, usuwają ograniczenia w zamianie towarowej szybciej ze strony UE niż państw partnerskich, tworzą podstawy pomocy finansowej i technicznej w ramach funduszu PHARE. Układy te zawarło dziesięć krajów regionu: Polska i Węgry (1991), Bułgaria, Rumunia (1992), Czechy, Słowacja (1993), Litwa, Estonia, Łotwa (1995), Słowenia (1996). Stanowiły wstępny krok do złożenia poprzez nie wniosków o pełne członkostwo, podobnie jak to miało miejsce z innymi kandydatami, którzy w latach minionych rozpoczynali mechanizm przystępowania do Wspólnoty Europejskiej

Czym jest Układy Europejskie znaczenie w Słownik na U .