banki rozwoju co to jest
Co oznacza Banki rozwoju: finansowe, tworzone z zachęty i przy współpracy Międzynarodowego Banku.

Czy przydatne?

Definicja Banki rozwoju

Definicja z ang. development banks, z niem. Entwicklungsbanken.

Co to znaczy: regionalne albo krajowe instytucje finansowe, tworzone z zachęty i przy współpracy Międzynarodowego Banku Rozbudowy i Rozwoju, w celu zapewnienia średnio- i długoterminowego kredytu na inwestycje produkcyjne, i wsparcia technicznego w państwach albo regionach słabo rozwiniętych gospodarczo. Banki rozwoju mogą być instytucjami publicznymi albo prywatnymi, subsydiowanymi jednak poprzez rządy. Przez finansowanie konkretnych projektów o znaczeniu narodowym albo regionalnym przyczyniają się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Tworzą warunki i promują postęp prywatnej przedsiębiorczości, raczej w przemyśle, rzadziej w rolnictwie. Największymi tego typu instytucjami są: Inter-American Development Bank (1959), African Development Bank (1964), Asian Development Bank (1966)

Czym jest Banki rozwoju znaczenie w Słownik na B .