deputacja co to jest
Co to znaczy deputacja? Definicja deputacja delegacja, ekipa przedstawicieli, pełnomocników jakiejś.

Czy przydatne?

Definicja deputacja

Definicja z ang. deputation, z niem. Abordnung.

Co to znaczy DEPUTACJA deputacja delegacja, ekipa przedstawicieli, pełnomocników jakiejś zbiorowości, wysłana w celu przedstawienia życzeń a. załatwienia spraw.deputowany poseł; członek (izby niższej) parlamentu.deutat część uposażenia wypłacana w naturze (na przykład opał, żywność).Etym. - późn.z łaciny deputatio 'delegacja' z deputatus p.p. od deputare 'prze-, wyznaczać' z ?Xac. dosł. 'obcinać; cenić; rozważać'; zobacz de-; putare, zobacz amputacja

Czym jest deputacja znaczenie w Znaczenie D .