dystrybucja co to jest
Co to znaczy dystrybucja? Definicja dystrybucja rozdział, podział dóbr materialnych; przydział.

Czy przydatne?

Definicja dystrybucja

Definicja z ang. distribution, z niem. Verteilung.

Co to znaczy DYSTRYBUCJA dystrybucja rozdział, podział dóbr materialnych; przydział, rozprowadzenie (na przykład towarów); por. repartycja.Etym. - ?Xac. distributio 'podział' od distribuere 'rozdzielać; rozdawać'; zobacz dys- 1; trybut

Czym jest dystrybucja znaczenie w Znaczenie D .