Profetyczny

Oceń przydatność:

     

  profetyczny proroczy, wieszczy, wróżebny.   profetyzm relig. wiara, doktryna głosząca istnienie proroków, ich powołanie do oznajmiania woli bóstwa i wieszczenia przyszłych wydarzeń (por. chiliazm; mesjanizm).   Etym. - fr. prophétique 'proroczy' od prophète 'wieszcz, prorok(ini)' z gr. prophētēs 'jp.'; pro 'przed'; -phētēs od phánai 'mówić'.

Podobne tłumaczenia na literę P

Wytłumaczenia:

  • EKSTRA ->  EKSTRA- w złożeniach: poza (czym), na zewnątrz. ekstra
  • dezintegracja ->  dezintegracja zob. dezyntegracja
  • dren ->  dren rura odwadniająca grunt; med. sączek. drenaż system

Co oznacza profetyczny? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.