Czy pomogło?

Co znaczy profetyczny

Tłumaczenie:   profetyczny proroczy, wieszczy, wróżebny.   profetyzm relig. wiara, doktryna głosząca istnienie proroków, ich powołanie do oznajmiania woli bóstwa i wieszczenia przyszłych wydarzeń (por. chiliazm; mesjanizm).   Etym. - fr. prophétique 'proroczy' od prophète 'wieszcz, prorok(ini)' z gr. prophētēs 'jp.'; pro 'przed'; -phētēs od phánai 'mówić'.

Podobne tłumaczenia na literę P

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Bulwar Tłumaczenie   bulwar bastion; obmurowane nabrzeże (rzeki, morza) i biegnąca po nim ulica; szeroka, zadrzewiona, miejska ulica (aleja) spacerowa. &
  • Co znaczy Interdite est paternite la de recherche la Tłumaczenie la recherche de la paternité est interdite fr., hist. prawn. poszukiwanie ojcostwa jest wzbronione.   Etym. - artykuł 340
  • Co znaczy Kaliope Tłumaczenie   Kaliope mit. gr. Muza poezji (zwł. epickiej), filozofii i retoryki, przedstawiana z tabliczką i rylcem.   Etym. - gr
  • Co znaczy Autosomy Tłumaczenie   autosomy chromosomy identyczne u obu płci; por. allosomy.   Etym. - zob. aut(o)-; -som(a)
  • Co znaczy Mirador Tłumaczenie   mirador archit. wykusz, balkon kryty, okno a. ganek z pięknym widokiem; por. belweder.   Etym. - hiszp. od mirar

Co oznacza profetyczny? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.