Profetyczny

Oceń przydatność:

     

  profetyczny proroczy, wieszczy, wróżebny.   profetyzm relig. wiara, doktryna głosząca istnienie proroków, ich powołanie do oznajmiania woli bóstwa i wieszczenia przyszłych wydarzeń (por. chiliazm; mesjanizm).   Etym. - fr. prophétique 'proroczy' od prophète 'wieszcz, prorok(ini)' z gr. prophētēs 'jp.'; pro 'przed'; -phētēs od phánai 'mówić'.

Podobne tłumaczenia na literę P

Wytłumaczenia:

  • kart ->  kart sport. ogólna nazwa różnych typów małych samochodów
  • Gestapo -> Gestapo [wym. ..sta...] hitlerowska policja polit. (1933-45), służąca
  • bluegrass -> bluegrass [wym. blu:gres] w USA - tradycyjna muzyka "ludowa"

Co oznacza profetyczny? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.