Profetyczny

Oceń przydatność:

     

  profetyczny proroczy, wieszczy, wróżebny.   profetyzm relig. wiara, doktryna głosząca istnienie proroków, ich powołanie do oznajmiania woli bóstwa i wieszczenia przyszłych wydarzeń (por. chiliazm; mesjanizm).   Etym. - fr. prophétique 'proroczy' od prophète 'wieszcz, prorok(ini)' z gr. prophētēs 'jp.'; pro 'przed'; -phētēs od phánai 'mówić'.

Podobne tłumaczenia na literę P

Wytłumaczenia:

  • etiuda ->  etiuda krótki utwór muz. na instrument solo, przeznaczony w
  • Struldbrugs -> Struldbrugs [wym. straldbragz] lit. nieszczęsna rasa nieśmiertelnych
  • apraksja ->  apraksja med. nieporęczność, niezdolność do wykonywania (

Co oznacza profetyczny? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.