Profetyczny

Oceń przydatność:

     

  profetyczny proroczy, wieszczy, wróżebny.   profetyzm relig. wiara, doktryna głosząca istnienie proroków, ich powołanie do oznajmiania woli bóstwa i wieszczenia przyszłych wydarzeń (por. chiliazm; mesjanizm).   Etym. - fr. prophétique 'proroczy' od prophète 'wieszcz, prorok(ini)' z gr. prophētēs 'jp.'; pro 'przed'; -phētēs od phánai 'mówić'.

Podobne tłumaczenia na literę P

Wytłumaczenia:

  • berżera ->  berżera typ dużego, wyściełanego fotela z cofniętym (dla
  • inkomodować ->  inkomodować przest. sprawiać kłopot, niewygodę, przeszkadzać
  • żargon ->  żargon specjalna odmiana jęz. ogólnonarodowego, używana przez

Co oznacza profetyczny? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.