Profetyczny

Oceń przydatność:

     

  profetyczny proroczy, wieszczy, wróżebny.   profetyzm relig. wiara, doktryna głosząca istnienie proroków, ich powołanie do oznajmiania woli bóstwa i wieszczenia przyszłych wydarzeń (por. chiliazm; mesjanizm).   Etym. - fr. prophétique 'proroczy' od prophète 'wieszcz, prorok(ini)' z gr. prophētēs 'jp.'; pro 'przed'; -phētēs od phánai 'mówić'.

Podobne tłumaczenia na literę P

Wytłumaczenia:

  • bessa ->  bessa spadek kursu papierów wartościowych a. cen towarów
  • piżmo ->  piżmo substancja o przenikliwej, trwałej woni otrzymywana z
  • kwebracho ->  kwebracho zob. quebracho
  • asfiksja ->  asfiksja med. zamartwica, ostre zaburzenie oddychania, zazw
  • veni vidi vici -> veni, vidi, vici łac., przyszedłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. 

Co oznacza profetyczny? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.