Profetyczny

Oceń przydatność:

     

  profetyczny proroczy, wieszczy, wróżebny.   profetyzm relig. wiara, doktryna głosząca istnienie proroków, ich powołanie do oznajmiania woli bóstwa i wieszczenia przyszłych wydarzeń (por. chiliazm; mesjanizm).   Etym. - fr. prophétique 'proroczy' od prophète 'wieszcz, prorok(ini)' z gr. prophētēs 'jp.'; pro 'przed'; -phētēs od phánai 'mówić'.

Podobne tłumaczenia na literę P

Wytłumaczenia:

  • germanopratin -> germanopratin [wym. żermanopratę] fr., termin żart. i pseudonauk
  • fakir ->  fakir asceta, pokutnik, wędrowny mnich żebrzący w krajach
  • glediczia ->  glediczia bot. iglicznia. Etym. - n.łac

Co oznacza profetyczny? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.