Co znaczy profetyczny

Oceń przydatność:

Tłumaczenie:   profetyczny proroczy, wieszczy, wróżebny.   profetyzm relig. wiara, doktryna głosząca istnienie proroków, ich powołanie do oznajmiania woli bóstwa i wieszczenia przyszłych wydarzeń (por. chiliazm; mesjanizm).   Etym. - fr. prophétique 'proroczy' od prophète 'wieszcz, prorok(ini)' z gr. prophētēs 'jp.'; pro 'przed'; -phētēs od phánai 'mówić'.

Podobne tłumaczenia na literę P

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Tomofan Tłumaczenie   tomofan zob. celofan.   Etym. - zob. -tom-; -fan
  • Co znaczy Gabaryt Tłumaczenie   gabaryt obrysie, obrys przekroju (zazw. poprzecznego) budowli, maszyn, pojazdów wraz z ładunkiem, (profil) ładunku (skrajnia) itd. &
  • Co znaczy Doree jeunesse Tłumaczenie jeunesse dorée fr., złota młodzież; lekkomyślna, bogata, goniąca za uciechami młodzież wielkomiejska.   Etym. - nazwa
  • Co znaczy Martyrologia Tłumaczenie   martyrologia cierpienie, męczeństwo.   martyrologium spis (katalog; dzieje) męczenników chrześc.   Etym. - śrdw

Co oznacza profetyczny? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.