Co znaczy profetyczny

Oceń przydatność:

Tłumaczenie:   profetyczny proroczy, wieszczy, wróżebny.   profetyzm relig. wiara, doktryna głosząca istnienie proroków, ich powołanie do oznajmiania woli bóstwa i wieszczenia przyszłych wydarzeń (por. chiliazm; mesjanizm).   Etym. - fr. prophétique 'proroczy' od prophète 'wieszcz, prorok(ini)' z gr. prophētēs 'jp.'; pro 'przed'; -phētēs od phánai 'mówić'.

Podobne tłumaczenia na literę P

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Fajf Tłumaczenie   fajf zob. five o`clock (tea)
  • Co znaczy Rycynus Tłumaczenie   rycynus bot. rącznik, roślina, z której nasion otrzymuje się olej rycynowy, rycynę.   Etym. - łac. ricinus 'kleszcz (
  • Co znaczy Generis sui Tłumaczenie sui generis łac., swego rodzaju; w swoim (własnym) rodzaju; swoisty, osobliwy
  • Co znaczy Fide bona Tłumaczenie bona fide łac., w dobrej wierze, w uczciwych zamiarach; prawn. ważny, prawdziwy; szczery. bona fides łac., dobra wiara, uczciwe zamiary

Co oznacza profetyczny? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.