Czy pomogło?

Co znaczy profetyczny

Tłumaczenie:   profetyczny proroczy, wieszczy, wróżebny.   profetyzm relig. wiara, doktryna głosząca istnienie proroków, ich powołanie do oznajmiania woli bóstwa i wieszczenia przyszłych wydarzeń (por. chiliazm; mesjanizm).   Etym. - fr. prophétique 'proroczy' od prophète 'wieszcz, prorok(ini)' z gr. prophētēs 'jp.'; pro 'przed'; -phētēs od phánai 'mówić'.

Podobne tłumaczenia na literę P

Wytłumaczenia:

  • Co znaczy Naturalia Tłumaczenie   naturalia płody rolne a. ogrodowe; świadczenia w naturze.   naturalista przest. przyrodnik; zwolennik, przedstawieciel
  • Co znaczy Deum te Tłumaczenie Te deum (laudamus) łac., Ciebie, Boże (chwalimy).   Etym. - pierwsze słowa i nazwa hymnu z ok. VI w., od VIII w
  • Co znaczy Intrare compelle Tłumaczenie compelle intrare łac., "przymuś je wnijść"; przymuś ich do wejścia.   Etym. - cytat z Wulgaty (Ew. wg Łuk., 14, 23
  • Co znaczy Verbo venia sit Tłumaczenie sit venia verbo łac., jeśli się tak wolno wyrazić; jeśli tak można powiedzieć
  • Co znaczy Choliamb Tłumaczenie   choliamb lit. sześciostopowy wiersz (pięć stóp jambicznych i trochej a. spondej).   Etym. - gr. chōliambos '(dosł

Co oznacza profetyczny? Znaczenie, pojęcie i tłumaczenie.