Czy przydatne?

Co znaczy profetyczny

Definicja z ang. prophetic, z niem. prophetisch.

Tłumaczenie: profetyczny proroczy, wieszczy, wróżebny.profetyzm relig. wiara, doktryna głosząca istnienie proroków, ich powołanie do oznajmiania woli bóstwa i wieszczenia przyszłych wydarzeń (por. chiliazm; mesjanizm).Etym. - fr. prophétique 'proroczy' od prophète 'wieszcz, prorok(ini)' z gr. prophētēs 'jp.'; pro 'przed'; -phētēs od phánai 'mówić'

Czym jest profetyczny znaczenie w Znaczenie P .