Czy przydatne?

Co znaczy profetyczny

Definicja z ang. prophetic, z niem. prophetisch.

Tłumaczenie:  profetyczny proroczy, wieszczy, wróżebny. profetyzm relig. wiara, doktryna głosząca istnienie proroków, ich powołanie do oznajmiania woli bóstwa i wieszczenia przyszłych wydarzeń (por. chiliazm; mesjanizm). Etym. - fr. prophétique 'proroczy' od prophète 'wieszcz, prorok(ini)' z gr. prophētēs 'jp.'; pro 'przed'; -phētēs od phánai 'mówić'.

Czym jest profetyczny znaczenie w Słownik na P .