bankowa gwarancja co to jest
Co to jest Gwarancja bankowa? Opis gwaranta, Iż po spełnieniu poprzez uprawniony podmiot.

Czy przydatne?

Definicja Gwarancja bankowa

Definicja z ang. Bank guarantee, z niem. Bankgarantie.

Co to jest GWARANCJA BANKOWA: Jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, Iż po spełnieniu poprzez uprawniony podmiot (beneficjenta gwarancji) ustalonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone ustalonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio lub przy udziale innego banku

Pozostałe pojęcia ubezpieczeniowe na G

Co znaczy Gwarancja:
Definicja finansowania transakcji przez zobowiązanie się banku inwestycyjnego albo innej instytucji finansowej do zakupu akcji, których nie uda się sprzedać innym inwestorom. Zobowiązanie spółki gwarancja bankowa co to jest.
Co znaczy Gwarant Emisji:
Definicja organizacja zobowiązana do wypełnienia wszystkich obowiązków emitenta papierów wartościowych, o ile ten nie będzie do tego zdolny gwarancja bankowa definicja.
Co znaczy Giełda:
Definicja regularne spotkania osób chcących zawrzeć transakcji kupna-sprzedaży gwarancja bankowa co znaczy.
Co znaczy Giełda Towarowa:
Definicja organizacja wykorzystywana zorganizowanemu funkcjonowaniu rynków dóbr i usług. Obiektem obrotów są surowce spożywcze i przemysłowe podzielone na fundamentalne ekipy produktów gwarancja bankowa słownik.
Co znaczy Giełda Papierów Wartościowych:
Definicja zorganizowany rynek, na którym dokonywane są operacje kupna i sprzedaży papierów wartościowych wprowadzonych poprzez ich wystawców - emitentów - albo proponowanych poprzez nich posiadaczy gwarancja bankowa znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: