psychopatyczna osobowość co to jest
NAJLEPSZY Psychopatyczna Osobowość, Prokrastynacja Albo Zwlekanie 40 Z Łaciny Pro Na Do Przodu I.

Definicje z psychologii na P

 • Definicja Kara Pozytywna Co to jest dwa typy kar. Wzmocnienie pozytywne, to wystąpienie pozytywnej konsekwencji po zachowaniu (na przykład premia), w trakcie gdy wzmocnienie niekorzystne, to
 • Definicja Personifikacja Definicja jedna z jakościowych metod badania marki (w okolicy animalizacji, kolażu i wielu innych), a w zasadzie cała ekipa takich metod. Gdyż duża część wizerunku marki
 • Definicja Transfer Pobudzenia Co znaczy pobudzenia emocjonalnego. Wyobraźmy sobie, Iż oglądamy video i złoczyńca krzywdzi niewinnego bohatera. Im bardziej rozzłości nas jego postępek, tym bardziej
 • Definicja Presupozycje Słownik zawarte w wypowiedziach, które pozostają prawdziwe zarówno wtedy, gdy bezpośrednie stwierdzenie ma formę twierdzącą, jak i wtedy, gdy ma formę przeczącą
 • Definicja Dekompensacja Psychotyczna Znaczenie zaburzenie adaptacyjne o nasileniu i objawach przypominających psychozę. Towarzyszyć mu mogą niekontrolowane zachowania typu acting-out. Do takiej
 • Definicja Perseweracja Czym jest zdarzenie opierające na powtarzaniu i utrzymywaniu się mechanizmów psychicznych, np. myśli czy wrażeń. W zachowaniu osób chorych psychicznie regularnie pojawia
 • Definicja Projekcja Co oznacza wyciągnięcie, wyrzucenie z siebie) – to w wąskim rozumieniu jeden z systemów obronnych, opierający na tym, Iż swoje niemożliwe do zaakaceptowania myśli i
 • Definicja Parentyfikacja Krzyżówka psychiatrów Ivana Boszormenyiego-Nagya i Geraldine Spark – tak określają oni „odwrócenie ról” pomiędzy dziećmi a rodzicami. Dziecko przyjmuje na siebie
 • Definicja Priming Najlepszy – uprzedzać, przygotowywać) – a więc poprzedzanie, znaczy wpływ wcześniejszego kontaktu z impulsem na późniejsze mechanizmy przetwarzania tego bodźca
 • Definicja Ogromna Piątka Przykłady także modelem Costy i McCrae) zakładający, Iż tworzy ją pięć fundamentalnych przedmiotów: ekstrawersja, neurotyczność, sumienność, życzliwość, otwartość na
 • Definicja Dymorfizm Płciowy Encyklopedia gr. dymorphos – dwukształtny), to różnica w budowie samic i samców jednego gatunku. Dotyczy to również ludzi. Mężczyźni i kobiety różnią się budową ciała. Dla
 • Definicja Wywiad Poznawczy Jak działa przygotowana w 1984 r. poprzez amerykańskich psychologów Edwarda Geiselmana i Ronalda Fischera. Celem wywiadu poznawczego jest ułatwienie procesu przypominania
 • Definicja Pamięć epizodyczna inaczej pamięć zdarzeń Czy jest pamięciowe na temat zdarzeń posiadających własną lokalizację przestrzenną i czasową.Tu przechowywane są również wiadomości na temat wzajemnych stosunku
 • Definicja Prozopagnozja Pojęcie twarzy. Termin wprowadził w 1947 roku niemiecki neurolog Joachim Brodamer. Znaczy on zaburzenie neurologiczne opierające na niemożności rozpoznania twarzy
 • Definicja Sukces Pinokia Wyjaśnienie zakończenia nerwowe w ścięgnach i wiadomość o stymulacji dociera do mózgowych ośrodków dotyku i ruchu. Efektem tego mogą być różne iluzyjne doznania rucho­mych
 • Definicja Etyka Produktywności Opis polegających się na takich wartościach, jak pracowitość, skuteczność, użyteczność, oszczędność odgraniczanie gratyfikacji i sukcesu, i odrzucający takie
 • Definicja Psychotyzm Informacje impulsywność, agresywność, chłód, egocentryzm, brak empatii i aspołeczność. Osoby o wysokim psychotyzmie to samotnicy, nieprzyjaźni i nieufni, lubią ryzykowne
 • Definicja Placebo Co to jest farmakologicznie środek (zazwyczaj tabletka z cukru). Placebo może jednak być substancją nieczynną farmakologicznie. Wystarczy, ?Xeby wywoływała ona
 • Definicja Parasomnia Definicja wieloma typami zachowań, na przykład chodzenie poprzez sen, mówienie poprzez sen, zgrzytanie zębami w trakcie snu, realna ucieczka przed wyśnionym wrogiem
 • Definicja Dodsona Yerkesa Prawo Co znaczy opisali zależność pomiędzy poziomem pobudzenia organizmu a poziomem wykonania zadania (i liczbą błędów). Pierwsze prawo mówi, Iż zależność ta jest
 • Definicja Psychoneuroimmunologia Słownik edukacja interdyscyplinarna zajmująca się powiązaniami mechanizmów psychologicznych, emocji, zachowania, hormonów i funkcjonowania mózgu z odpornością i chorobą
 • Definicja Prokrastynacja albo zwlekanie 40 z łaciny pro na do przodu i crastinatus jutro 41 Znaczenie potem istotnych zadań, a w zamian wykonywania innych niewiele istotnych czynności. Czasem to jest planowa strategia, jak w razie Penelopy zwlekającej z daniem
 • Definicja Osobowość Psychopatyczna Czym jest osobowości (dziś mówi się raczej o antyspołecznych zaburzeniach osobowości). Charakteryzuje się powierzchownością uczuciową, brakiem empatii i uczuć moralnych

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja NAJLEPSZY Psychopatyczna Osobowość, Prokrastynacja Albo Zwlekanie 40 Z Łaciny Pro Na Do Przodu I Crastinatus Jutro 41, Psychoneuroimmunologia, Prawo Yerkesa Dodsona co to jest.

Słownik Co oznacza Psychopatyczna Osobowość, Prokrastynacja Albo Zwlekanie 40 co to znaczy.