płciowy dymorfizm pobudzenia co to jest
Płciowy Dymorfizm, Pobudzenia Transfer, Piątka Ogromna, Priming, Pinokia Sukces, Placebo.

Definicje z psychologii na P

 • Definicja Etyka Produktywności Co to jest takich wartościach, jak pracowitość, skuteczność, użyteczność, oszczędność odgraniczanie gratyfikacji i sukcesu, i odrzucający takie
 • Definicja Projekcja Co to jest wyrzucenie z siebie) – to w wąskim rozumieniu jeden z systemów obronnych, opierający na tym, Iż swoje niemożliwe do zaakaceptowania myśli i
 • Definicja Psychotyzm Co to jest agresywność, chłód, egocentryzm, brak empatii i aspołeczność. Osoby o wysokim psychotyzmie to samotnicy, nieprzyjaźni i nieufni, lubią
 • Definicja Dekompensacja Psychotyczna Co to jest adaptacyjne o nasileniu i objawach przypominających psychozę. Towarzyszyć mu mogą niekontrolowane zachowania typu acting-out. Do takiej
 • Definicja Wywiad Poznawczy Co to jest 1984 r. poprzez amerykańskich psychologów Edwarda Geiselmana i Ronalda Fischera. Celem wywiadu poznawczego jest ułatwienie procesu
 • Definicja Parasomnia Co to jest typami zachowań, na przykład chodzenie poprzez sen, mówienie poprzez sen, zgrzytanie zębami w trakcie snu, realna ucieczka przed wyśnionym
 • Definicja Kara Pozytywna Co to jest kar. Wzmocnienie pozytywne, to wystąpienie pozytywnej konsekwencji po zachowaniu (na przykład premia), w trakcie gdy wzmocnienie
 • Definicja Perseweracja Co to jest opierające na powtarzaniu i utrzymywaniu się mechanizmów psychicznych, np. myśli czy wrażeń. W zachowaniu osób chorych psychicznie
 • Definicja Dodsona Yerkesa Prawo Co to jest zależność pomiędzy poziomem pobudzenia organizmu a poziomem wykonania zadania (i liczbą błędów). Pierwsze prawo mówi, Iż zależność ta jest
 • Definicja Psychoneuroimmunologia Co to jest się powiązaniami mechanizmów psychologicznych, emocji, zachowania, hormonów i funkcjonowania mózgu z odpornością i chorobą
 • Definicja Prozopagnozja Co to jest Termin wprowadził w 1947 roku niemiecki neurolog Joachim Brodamer. Znaczy on zaburzenie neurologiczne opierające na niemożności rozpoznania
 • Definicja Pamięć epizodyczna inaczej pamięć zdarzeń Co to jest temat zdarzeń posiadających własną lokalizację przestrzenną i czasową.Tu przechowywane są również wiadomości na temat wzajemnych stosunku
 • Definicja Presupozycje Co to jest wypowiedziach, które pozostają prawdziwe zarówno wtedy, gdy bezpośrednie stwierdzenie ma formę twierdzącą, jak i wtedy, gdy ma formę
 • Definicja Parentyfikacja Co to jest Ivana Boszormenyiego-Nagya i Geraldine Spark – tak określają oni „odwrócenie ról” pomiędzy dziećmi a rodzicami. Dziecko przyjmuje na
 • Definicja Personifikacja Co to jest jakościowych metod badania marki (w okolicy animalizacji, kolażu i wielu innych), a w zasadzie cała ekipa takich metod. Gdyż duża część
 • Definicja Prokrastynacja albo zwlekanie 40 z łaciny pro na do przodu i crastinatus jutro 41 Co to jest istotnych zadań, a w zamian wykonywania innych niewiele istotnych czynności. Czasem to jest planowa strategia, jak w razie Penelopy
 • Definicja Osobowość Psychopatyczna Co to jest mówi się raczej o antyspołecznych zaburzeniach osobowości). Charakteryzuje się powierzchownością uczuciową, brakiem empatii i uczuć
 • Definicja Placebo Co to jest farmakologicznie środek (zazwyczaj tabletka z cukru). Placebo może jednak być substancją nieczynną farmakologicznie. Wystarczy, ?Xeby
 • Definicja Sukces Pinokia Co to jest zakończenia nerwowe w ścięgnach i wiadomość o stymulacji dociera do mózgowych ośrodków dotyku i ruchu. Efektem tego mogą być różne iluzyjne
 • Definicja Priming Co to jest uprzedzać, przygotowywać) – a więc poprzedzanie, znaczy wpływ wcześniejszego kontaktu z impulsem na późniejsze mechanizmy przetwarzania
 • Definicja Ogromna Piątka Co to jest Costy i McCrae) zakładający, Iż tworzy ją pięć fundamentalnych przedmiotów: ekstrawersja, neurotyczność, sumienność, życzliwość, otwartość
 • Definicja Transfer Pobudzenia Co to jest emocjonalnego. Wyobraźmy sobie, Iż oglądamy video i złoczyńca krzywdzi niewinnego bohatera. Im bardziej rozzłości nas jego postępek, tym
 • Definicja Dymorfizm Płciowy Co to jest dymorphos – dwukształtny), to różnica w budowie samic i samców jednego gatunku. Dotyczy to również ludzi. Mężczyźni i kobiety różnią się

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja Płciowy Dymorfizm, Pobudzenia Transfer, Piątka Ogromna, Priming, Pinokia Sukces, Placebo, Psychopatyczna Osobowość, Prokrastynacja Albo Zwlekanie 40 Z Łaciny co to jest.

Słownik Płciowy Dymorfizm, Pobudzenia Transfer, Piątka Ogromna co to znaczy.