fyeo futures date funicular co to jest
Fax, Fyi, Fyi, Fyeo, Futures Date, Fus, Funicular Polygon, Function Symbol, Functional Unit.

Skrót informatyczny, akronim komputerowy na F


Co to znaczy - Słownik informatyki

Definicje z programowania, tworzenia stron internetowych. Skrót i akronim informatyczny. Co oznacza z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja Fax, Fyi, Fyi, Fyeo, Futures Date, Fus, Funicular Polygon, Function Symbol, Functional Unit, Functional Requirements, Functional Query, Functional Model co to jest.

Słownik Fax, Fyi, Fyi, Fyeo, Futures Date, Fus, Funicular Polygon co to znaczy.