transatlantyckie partnerstwo co to jest
Co oznacza ekonomiczne partnerstwo transatlantyckie: Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi.

Czy przydatne?

Czym jest ekonomiczne partnerstwo transatlantyckie

Definicja z ang. transatlantic economic partnership, z niem. transatlantische Wirtschaftspartnerschaft.

Definicja: porozumienie zawarte w 1998 pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi, na mocy którego strony zobowiązały się do liberalizacji barier technicznych w handlu i barier handlowych. Zobacz także Deklaracja Transatlantycka, Agenda Transatlantycka, atlantycka opcja

Czym jest ekonomiczne partnerstwo znaczenie w Słownik na E .