ekstradycja co to jest
Co oznacza ekstradycja: przestępcy państwu, któremu przysługuje w relacji do niego jurysdykcja.

Czy przydatne?

Czym jest ekstradycja

Definicja z ang. extradition, z niem. Auslieferung.

Definicja EKSTRADYCJA: bazuje na wydaniu podejrzanego albo przestępcy państwu, któremu przysługuje w relacji do niego jurysdykcja karna, w celu osądzenia albo wykonania orzeczonej już kary. Z wnioskiem o e. zwraca się kraj, gdzie popełniono przestępstwo, na którego terytorium rozciągają się konsekwencje przestępstwa albo którego obywatelem jest sprawca przestępstwa. Nie istnieje zwyczajowa norma prawa międzynarodowego nakazująca albo zakazująca e. W braku zobowiązania umownego władze każdego państwa, na podstawie prawie wewnętrznym i swoim uznaniu, same decydują, czy osobę ściganą wydać obcemu państwu. Niemal powszechnie przyjęło się jednak kilka zasad. Po pierwsze, podstawę e. może stanowić tylko gest, który w niebezpieczeństwie jest karą w obu krajach. Po drugie, osobę wydaną można ścigać wyłącznie za przestępstwa będące fundamentem wydania, jak także wykonać wobec niej tylko taką karę, do której wykonania została wydana. Po trzecie, nie podlegają wydaniu osoby, korzystające w kraju pobytu z prawa azylu. Bardziej zróżnicowana jest sprawa podmiotowego zakresu ekstradycji z uwagi na obywatelstwo przestępcy. Zwykle wydaniu podlega osoba będąca obywatelem państwa występującego z wnioskiem albo obywatelem państwa trzeciego. Rozbieżność istnieje z kolei co do wydawania własnych obywateli. Przewarzająca część krajów przyjęła zasadę niewydawania ich, ale karania za przestępstwa popełnione za granicą. Praktyka międzynarodowa nie udziela jednolitej odpowiedzi na fundamentalne pytania: kto podlega e., za jakie przestępstwa i w jaki sposób i poprzez kogo powinien być przedstawiony wniosek o e . Podstawę wydania stanowią przestępstwa ekstradycyjne, które są wymienione w umowach międzynarodowych. Zwykle chodzi o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu, zagrożone sankcją ponad ustalonego minimum. Pośród przestępstw, które nie uzasadniają e., przeważnie wskazuje się przestępstwa polityczne, rzadziej przestępstwa wojskowe (na przykład dezercję) i religijne. Zobacz także procedura ekstradycyjna i ekstradycja w UE

Czym jest ekstradycja znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy Eurorynek Finansowy:
Definicja część międzynarodowego rynku finansowego, na którym przeprowadzane są operacje zamiany walut i inne operacje kredytowe i kapitałowe ekstradycja co to jest.
Co znaczy Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego:
Definicja European Spatial Development Perspective, ESDP) ogólny dokument przedstawiający plany i perspektywy zagospodarowania przestrzennego obszaru UE, uwzględnia także region państw stowarzyszonych ekstradycja definicja.
Co znaczy Europejska Jednostka Walutowa:
Definicja European Currency Unit, ECU) jeden z przedmiotów Europejskiego Mechanizmu Walutowego; jednostka rozliczeniowa oparta na koszyku walut narodowych krajów członkowskich. W momencie utworzenia na koszyk ekstradycja co znaczy.
Co znaczy Europejskie Centra Finansowe:
Definicja finansowe zlokalizowane na obszarze Wspólnoty, będące równocześnie elementami międzynarodowego rynku finansowego. Do w najwyższym stopniu ważnych zalicza się w pierwszej kolejności Londyn, Paryż i ekstradycja słownik.
Co znaczy Europejski System Gromadzenia Zdjęć:
Definicja mechanizm gromadzenia zdjęć na poziomie UE, będący jednym z instrumentów walki z nielegalną imigracją w krajach członkowskich, stworzony opierając się na wspólnego działania Porady UE z 3 grudnia ekstradycja znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: