euro co to jest
Co oznacza euro: walutowa państw eurolandu, wprowadzona w ramach realizacji trzeciego etapu EMU i.

Czy przydatne?

Czym jest euro

Definicja z ang. euro, z niem. Euro.

Definicja: samodzielna i pełnoprawna jednostka walutowa państw eurolandu, wprowadzona w ramach realizacji trzeciego etapu EMU i zastępująca ecu (w relacji 1:1, odpowiednio z art. 2 rozporządzenia Porady 1103/97/EC z 17 czerwca 1997 w kwestii nie wszystkich postanowień dotyczących euro). Przeliczanie walut narodowych państw wprowadzających euro na tę walutę odbywało się wg kursu konwersji ustalonego i zamrożonego na 31 grudnia 1998. Poprzez trzyletni moment przejściowy (19992001) euro obowiązywało tylko w obrocie bezgotówkowym, z kolei w powszechnym zastosowaniu nadal pozostawały waluty narodowe, dopiero od stycznia 2002 zaczął się mechanizm zamiany banknotów i monet narodowych na banknoty i monety euro i trwał poprzez pierwsze dwa miesiące tego roku; po jego zakończeniu waluty narodowe utraciły status legalnych środków płatniczych. Do obrotu gotówkowego wprowadzono osiem monet euro o nominałach: 1, 2, 5, 10, 20 i 50 eurocentów i 1 i 2 euro, a również siedem banknotów o nominałach: 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500. Wszystkie monety euro mają wspólny europejski awers, przedstawiający położenie Europy na kuli ziemskiej (1, 2 i 5 eurocentów), Unię Europejską jako związek narodów (10, 20 i 50 eurocentów) albo Europę bez granic (1 i 2 euro) i narodowy rewers, na którym umieszczono przedmioty wybrane poprzez każde z krajów. Banknoty euro na rewersie przedstawiają mosty symbolizujące komunikację krajów euro pomiędzy sobą i resztą świata i mapę Europy, z kolei na awersie okna i sklepienia, które mają symbolizować otwartość państw członkowskich i wzajemną współpracę w ramach Wspólnoty; banknoty nie zawierają ?Xadnych symboli narodowych. Symbolem wspólnej waluty euro jest e z dwiema poziomymi liniami obrazującymi stabilność waluty. Znak jest koloru żółtego i przedstawia się go na granatowym tle, tak jak flagę wspólnej Europy

Czym jest euro znaczenie w Słownik na E .