ojczyzn europa co to jest
Co oznacza Europa Ojczyzn: kształtu Europy. Jej zwolennicy uważają, Iż Europa powinna być związkiem.

Czy przydatne?

Czym jest Europa Ojczyzn

Definicja z ang. Europe Homelands, z niem. Europa Homelands.

Definicja: koncepcja odnosząca się do przyszłego kształtu Europy. Jej zwolennicy uważają, Iż Europa powinna być związkiem suwerennych krajów, osiągających wspólne cele dzięki solidarnemu działaniu. Maksymalnie związek ten mógłby przybrać formułę konfederacji. Ustalenie to pojawiło się w wypowiedzi prezydenta Francji Charlesa de Gaullea, który podkreślał, że urojeniem jest, Iż można aby zbudować poza krajem i przed krajem coś, co miałoby aprobatę ludów i było zdolne do skutecznego działania. Jego EO miała obejmować państwa od Atlantyku po Ural. Idea EO była wspierana poprzez Ogromną Brytanię, bezwzględnie kto w niej sprawował rządy, aczkolwiek jest bliska bardziej konserwatystom i komunistom z poszczególnych krajów. Przeciwstawia się jej idee federacji europejskiej, wyrażane w haśle Europy Ojczyzny

Czym jest Europa Ojczyzn znaczenie w Słownik na E .