opcja europejska co to jest
Co oznacza europejska opcja: europejskich zarysowany w latach 60., zakładający wyzwolenie się spod.

Czy przydatne?

Czym jest europejska opcja

Definicja z ang. European option, z niem. Europäische Option.

Definicja EUROPEJSKA OPCJA: kierunek w polityce i koncepcjach europejskich zarysowany w latach 60., zakładający wyzwolenie się spod wpływów Stanów Zjednoczonych i powstanie poprzez Europę trzeciej siły pomiędzy dwoma ogromnymi mocarstwami. Była to odpowiedź na atlantycką opcję, wiążącą Europę ściśle z USA. Inicjatorem e.o. był Ch. de Gaulle, prowadzący się ideą niezależnej zachodniej Europy, także pod względem politycznym i militarnym, która aby w przyszłości stała się zalążkiem jedności całego kontynentu. Francja uzyskiwała tu poparcie nie wszystkich polityków niemieckich, między innymi K. Adenauera, stąd także fundamentem koncepcji była współpraca francusko-niemiecka. Przypadek jednak w latach 90. sprzyjała obecności Stanów Zjednoczonych w Europie ( Bałkany), między innymi przez mechanizm bezpieczeństwa międzynarodowego w ramach NATO. Najpierw XXI w., również w kontekście konfliktu wokół Iraku, sprawa e.o. wróciła z nową siłą w polityce Niemiec i Francji

Czym jest europejska opcja znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy Europejski Fundusz Socjalny:
Definicja instrument polityki socjalnej Wspólnoty Europejskiej w celu popierania inicjatyw na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, tworzenia nowych miejsc pracy i ponownego włączenia niepracujących do europejska opcja co to jest.
Co znaczy Europejski Bank Centralny:
Definicja European Central Bank, ECB) jeden z przedmiotów Europejskiego Mechanizmu Banków Centralnych (ESCB), utworzony 1 lipca 1998. EBC pełni funkcję organu opiniodawczego we wszelkich kwestiach należących europejska opcja definicja.
Co znaczy ERP:
Definicja parametr upowszechnienia euro europejska opcja co znaczy.
Co znaczy Ekoznakowanie:
Definicja certyfikacja ekologiczna) mechanizm oznaczania wyrobów, potwierdzający, Iż dany wytwór jest mniej szkodliwy dla środowiska niż inne podobne oferowane na rynku. Uczestnictwo w systemie certyfikacji europejska opcja słownik.
Co znaczy Euroland:
Definicja strefa euro europejska opcja znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: