europejska sieć prewencji co to jest
Co oznacza Europejska Sieć ds. Prewencji Kryminalnej: Porady UE z 28 maja 2001 jako obiekt.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Sieć ds. Prewencji Kryminalnej

Definicja z ang. The European Network for. Crime Prevention, z niem. Das Europäische Netzwerk für. Verbrechensverhütung.

Definicja EUROPEJSKA SIEĆ DS. PREWENCJI KRYMINALNEJ: stworzona opierając się na decyzji Porady UE z 28 maja 2001 jako obiekt współpracy policyjnej w UE. Poprzez prewencję kryminalną rozumie się tu wszelakie działania, które zmierzają do ilościowego i jakościowego zminimalizowania przestępczości i uczucia niepewności obywateli lub przez bezpośrednie zniechęcanie do działalności przestępczej, lub przez strategie i środki wykorzystywane ograniczeniu potencjału kryminalnego i przyczyn przestępczości. Porada uznała, Iż prewencja kryminalna wymaga aktywności rządów i właściwych organów różnych szczebli i tworzonych poprzez nie na poziomie europejskim zrzeszeń specjalistycznych, lecz również osób prywatnych, naukowców, recenzji publicznej i mediów. Sieć złożona jest z punktów kontaktowych tworzonych poprzez państwa członkowskie. Do punktów tych państwa wysyłają przynajmniej jednego przedstawiciela krajowych organów odpowiedzialnych za różne aspekty prewencji kryminalnej. Jako punkty kontaktowe mogą być wskazywani specjalizujący się w tej dziedzinie naukowcy albo badacze i inni aktorzy prewencji kryminalnej. W każdym wypadku państwa członkowskie powinny zagwarantować, Iż poprzez punkty kontaktowe będą reprezentowani w Sieci naukowcy albo badacze i inni aktorzy, jak także organizacje pozarządowe, organy lokalne i obszar prywatny. Jeden pkt. kontaktowy jest ustanawiany poprzez Komisję Europejską. Europol i Europejski Urząd Monitoringu Narkotyków i Narkomanii uczestniczą w pracach Sieci odnosząc się do konkretnych zagadnień. Sieć przyczynia się do dalszego rozwoju różnych aspektów prewencji kryminalnej na poziomie Unii i wspiera działania w dziedzinie prewencji kryminalnej na szczeblu lokalnym i krajowym. Obejmuje wszystkie formy przestępczości, chociaż w pierwszej kolejności jej aktywność skoncentrowana jest na przestępczości młodzieżowej, przestępczości w miastach i przestępczości narkotykowej. Sieć wypełnia zwłaszcza następujące zadania: wspiera współpracę, kontakty i wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy krajami członkowskimi i pomiędzy nimi a Komisją, gremiami Porady i innymi specjalizującymi się w prewencji kryminalnej ekipami specjalistów i sieciami; zbiera i analizuje wiadomości na temat prowadzonych działań w dziedzinie prewencji kryminalnej, ocen tych działań, analiz wypróbowanych praktyk i dostępnych danych dotyczących przestępczości i jej rozwoju w krajach członkowskich, aby przyczyniać się do wypracowywania przyszłych decyzji na poziomach narodowym i europejskim; wnosi wkład w określanie i dalsze rozszerzanie głownych obszarów badań, kształcenia i ewaluacji w dziedzinie prewencji kryminalnej; organizuje narady, seminaria, spotkania i inne tego typu akcje; inicjuje działania wspierające i usprawniające wymianę doświadczeń i wypróbowanych praktyk; rozwija współpracę z państwami kandydującymi, państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi; udostępnia informacje specjalistyczne Radzie i Komisji w przypadku potrzeby i na ich wniosek; składa Radzie corocznie przy udziale właściwych struktur roboczych raport o swej działalności i wskazuje priorytetowe dziedziny programu pracy na nadchodzący rok

Czym jest Europejska Sieć ds. Prewencji znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy Eurojust:
Porównanie Europejski Urząd do spraw Współpracy Sądowej europejska sieć ds. prewencji kryminalnej co znaczy.
Krzyżówka ECU:
Dlaczego Europejska Jednostka Walutowa europejska sieć ds. prewencji kryminalnej krzyżówka.
Co to jest Eurowizja:
Jak lepiej European Broadcasting Television) związek europejskich stacji publicznych telewizyjno-radiowych założony w 1950 w celu współpracy stacji radiowych i telewizyjnych i zamiany programów i audycji europejska sieć ds. prewencji kryminalnej co to jest.
Słownik Europejski System Gromadzenia Zdjęć:
Kiedy mechanizm gromadzenia zdjęć na poziomie UE, będący jednym z instrumentów walki z nielegalną imigracją w krajach członkowskich, stworzony opierając się na wspólnego działania Porady UE z 3 grudnia europejska sieć ds. prewencji kryminalnej słownik.
Czym jest EUR:
Od czego zależy oznaczenie wspólnej waluty euro przyjęte w ramach międzynarodowego standardu ISO europejska sieć ds. prewencji kryminalnej czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: