europejska tożsamość co to jest
Co oznacza Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony: Defence Identity, ESDI) rezultat.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony

Definicja z ang. The European Security and Defence Identity, z niem. Die Europäische Sicherheits- und Verteidigungsidentität.

Definicja EUROPEJSKA TOŻSAMOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY: (z angielskiego: European Security and Defence Identity, ESDI) rezultat długoletnich prac UE nad własnym systemem współpracy politycznej i obronnej. Realnych kształtów ETBO nabrała od umieszczenia w traktacie z Maastricht zapisu o Unii Zachodnioeuropejskiej jako ramieniu zbrojnym UE. Jej cele określiła deklaracja petersberska przyjęta poprzez UZE w 1992 (zaakceptowana oficjalnie w traktacie z Amsterdamu) mówiąca o możliwości wykorzystywania UZE do zadań humanitarnych, operacji pokojowych, zadań bojowych przy opanowywaniu sytuacji kryzysowych. Intensywne prace od 1999 nad ETBO były efektem wojny w Kosowie i wyraźnej przewagi Stanów Zjednoczonych nad europejskimi sojusznikami. Unia Zachodnioeuropejska została włączona wtedy do Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Ważnymi decyzjami, potwierdzonymi w traktacie z Nicei, było utworzenie do 2003 Europejskiego Korpusu Szybkiego Reagowania złożonego z 60 tys. ludzi wspólnie z lotnictwem i marynarką, powołanie Komitetu Wojskowego i Sztabu Wojskowego, podjęcie działań planistycznych. Mechanizm ten jest jednak opóźniony. Idea ETBO budzi gdyż napięcie w relacjach z USA i pozaunijnymi członkami NATO, ciągle niejasny jest status tej formacji i jej stosunki z NATO. Zobacz także Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Centrum Satelitarne UE, Instytut UE do spraw Studiów nad Bezpieczeństwem, Jednostka do spraw Planowania Strategicznego i Wczesnego Ostrzegania, Komitet do spraw Niemilitarnych Aspektów Zwalczania Kryzysów, Komitet do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa, Komitet Wojskowy UE, misja policyjna UE w Bośni i Hercegowinie, misja wojskowa UE w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, siły cywilne do spraw utrzymania pokoju UE, siły szybkiego reagowania UE, Sztab Wojskowy UE, Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, zadania petersberskie

Czym jest Europejska Tożsamość znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy EFTA:
Definicja Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony co to jest.
Co znaczy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:
Definicja European Regional Development Fund, ERDF) powstał w 1975, jeden z fundamentalnych Funduszy Strukturalnych wspierający sporo działań skoncentrowanych na likwidacji albo znacznym zmniejszeniu różnic w europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony definicja.
Co znaczy ECU:
Definicja Europejska Jednostka Walutowa europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony co znaczy.
Co znaczy Edukacja Europejska:
Definicja dydaktycznych i wychowawczych, których celem jest poszerzanie wiedzy o wspólnej historii i dziedzictwie kulturowym, przezwyciężanie uprzedzeń i akceptacja europejskiej różnorodności i kształtowanie europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony słownik.
Co znaczy EUMC:
Definicja Europejski Urząd Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: