europejska wspólnota energii co to jest
Co oznacza Europejska Wspólnota Energii Atomowej: Community, Euratom) ugrupowanie integracyjne.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Wspólnota Energii Atomowej

Definicja z ang. European Atomic Energy Community, z niem. Europäische Atomgemeinschaft.

Definicja: (z angielskiego: European Atomic Energy Community, Euratom) ugrupowanie integracyjne powstałe opierając się na traktatu rzymskiego z 1957. Kluczowym jego celem jest postęp energetyki atomowej krajów członkowskich poprzez wspieranie badań i rozpowszechnianie informacji technicznej, tworzenie jednolitych standardów bezpieczeństwa dla pracowników sektora energii atomowej, popieranie inwestycji w dziedzinie energii jądrowej, zapewnienie właściwego używania materiałów nuklearnych i utworzenie wspólnego rynku w celu zapewnienia swobody przepływu kapitałów, sprzętu, materiałów i pracowników związanych z technologią energetyki atomowej. Siedzibą ugrupowania jest Bruksela. Zobacz także Wspólnota Europejska

Czym jest Europejska Wspólnota Energii znaczenie w Słownik na E .