europejska wspólnota węgla co to jest
Co oznacza Europejska Wspólnota Węgla i Stali: and Steel Community, ECSC) ugrupowanie integracyjne.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Wspólnota Węgla i Stali

Definicja z ang. European Coal and Steel Community, z niem. Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl.

Definicja: EWWiS (z angielskiego: European Coal and Steel Community, ECSC) ugrupowanie integracyjne utworzone w 1952 opierając się na traktatu paryskiego (1951) poprzez Belgię, Holandię, Francję, RFN, Luksemburg i Włochy dla skoordynowania rozwoju gospodarczego tych państw i odbudowy ekonomicznej RFN. Oparto ją na zasadach wolnej konkurencji, likwidacji barier celnych, swobodzie przepływu kapitału, surowców i siły roboczej. EWWiS znana jest również jako plan Schumana, ministra spraw zagranicznych Francji, który zgłosił projekt 9 maja 1950, zapoczątkowując tym samym tworzenie Wspólnoty Europejskiej. Traktat o EWWiS wygasł w 2002. Zobacz Fundusz Badawczy Węgla i Stali

Czym jest Europejska Wspólnota Węgla i znaczenie w Słownik na E .