europejska wspólnota węgla co to jest
Co oznacza Europejska Wspólnota Węgla i Stali: and Steel Community, ECSC) ugrupowanie integracyjne.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Wspólnota Węgla i Stali

Definicja z ang. European Coal and Steel Community, z niem. Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl.

Definicja EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI: EWWiS (z angielskiego: European Coal and Steel Community, ECSC) ugrupowanie integracyjne utworzone w 1952 opierając się na traktatu paryskiego (1951) poprzez Belgię, Holandię, Francję, RFN, Luksemburg i Włochy dla skoordynowania rozwoju gospodarczego tych państw i odbudowy ekonomicznej RFN. Oparto ją na zasadach wolnej konkurencji, likwidacji barier celnych, swobodzie przepływu kapitału, surowców i siły roboczej. EWWiS znana jest również jako plan Schumana, ministra spraw zagranicznych Francji, który zgłosił projekt 9 maja 1950, zapoczątkowując tym samym tworzenie Wspólnoty Europejskiej. Traktat o EWWiS wygasł w 2002. Zobacz Fundusz Badawczy Węgla i Stali

Czym jest Europejska Wspólnota Węgla i znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy Euroregion Pomerania:
Definicja grudnia 1995 w Szczecinie. Stronami umowy były Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego i miasto Szczecin ze strony polskiej, a ze strony niemieckiej Komunalgemeinschaft Europaregion europejska wspólnota węgla i stali co to jest.
Co znaczy Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa I Obrony:
Definicja European Security and Defence Identity, ESDI) rezultat długoletnich prac UE nad własnym systemem współpracy politycznej i obronnej. Realnych kształtów ETBO nabrała od umieszczenia w traktacie z europejska wspólnota węgla i stali definicja.
Co znaczy Ekstradycja:
Definicja podejrzanego albo przestępcy państwu, któremu przysługuje w relacji do niego jurysdykcja karna, w celu osądzenia albo wykonania orzeczonej już kary. Z wnioskiem o e. zwraca się kraj, gdzie popełniono europejska wspólnota węgla i stali co znaczy.
Co znaczy Euroregion Nysa:
Definicja 1991, swym zasięgiem objął tereny przygraniczne Polski (trzydzieści pięć gmin ówczesnych województwa jeleniogórskiego i cztery gminy województwa zielonogórskiego i trzy legnickiego), Czech (pięć europejska wspólnota węgla i stali słownik.
Co znaczy Europa:
Definicja położona na półkuli północnej stanowi wspólnie z Azją kontynent Eurazję. Granica z Azją przebiega wzdłuż wschodnich przedgórzy Uralu, rzeką Embą, północnym brzegiem Morza Kaspijskiego, Morzem europejska wspólnota węgla i stali znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: