inwestycyjny bank europejski co to jest
Co oznacza Europejski Bank Inwestycyjny: Bank, EIB) został utworzony na mocy traktatu rzymskiego.

Czy przydatne?

Czym jest Europejski Bank Inwestycyjny

Definicja z ang. The European Investment Bank, z niem. Die Europäische Investitionsbank.

Definicja: (z angielskiego: European Investment Bank, EIB) został utworzony na mocy traktatu rzymskiego, realizuje własne statutowe cele z wyjątkiem budżetu ogólnego Wspólnoty Europejskiej. Działalność EBI dotyczy najsłabiej rozwiniętych regionów Wspólnoty, koncentruje się w pierwszej kolejności na finansowaniu projektów z zakresu rozwoju regionalnego i projektów wzmacniających konkurencyjność przedsiębiorstw, które mają znaczenie dla większej liczby krajów

Czym jest Europejski Bank Inwestycyjny znaczenie w Słownik na E .