inwestycyjny bank europejski co to jest
Co oznacza Europejski Bank Inwestycyjny: Bank, EIB) został utworzony na mocy traktatu rzymskiego.

Czy przydatne?

Czym jest Europejski Bank Inwestycyjny

Definicja z ang. The European Investment Bank, z niem. Die Europäische Investitionsbank.

Definicja EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY: (z angielskiego: European Investment Bank, EIB) został utworzony na mocy traktatu rzymskiego, realizuje własne statutowe cele z wyjątkiem budżetu ogólnego Wspólnoty Europejskiej. Działalność EBI dotyczy najsłabiej rozwiniętych regionów Wspólnoty, koncentruje się w pierwszej kolejności na finansowaniu projektów z zakresu rozwoju regionalnego i projektów wzmacniających konkurencyjność przedsiębiorstw, które mają znaczenie dla większej liczby krajów

Czym jest Europejski Bank Inwestycyjny znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy Ekstradycja:
Porównanie podejrzanego albo przestępcy państwu, któremu przysługuje w relacji do niego jurysdykcja karna, w celu osądzenia albo wykonania orzeczonej już kary. Z wnioskiem o e. zwraca się kraj, gdzie popełniono europejski bank inwestycyjny co znaczy.
Krzyżówka Euroregion Niemen:
Dlaczego się na umowy podpisanej 6 czerwca 1997 w Augustowie (ówczesne woj. suwalskie) poprzez przedstawicieli regionów przygranicznych Polski, Litwy (Alytus, Mariampol) i Białorusi (woj. grodzieńskie europejski bank inwestycyjny krzyżówka.
Co to jest EUR:
Jak lepiej oznaczenie wspólnej waluty euro przyjęte w ramach międzynarodowego standardu ISO europejski bank inwestycyjny co to jest.
Słownik Eurojust:
Kiedy Europejski Urząd do spraw Współpracy Sądowej europejski bank inwestycyjny słownik.
Czym jest Europejska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa:
Od czego zależy EFA) jedna z instytucji pozarządowych uczestniczących w kształtowaniu Wspólnej Polityki Rolnej. Fundamentalnym celem jej działalności jest koordynowanie wchodzących w jej skład organizacji zawodowych europejski bank inwestycyjny czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: