europejski bank odbudowy co to jest
Co oznacza Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju: Reconstruction and Development, EBRD) międzynarodowa.

Czy przydatne?

Czym jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Definicja z ang. The European Bank for Reconstruction and Development, z niem. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung.

Definicja: EBOR (z angielskiego: European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) międzynarodowa organizacja finansowa utworzona w 1990. Udziałowcami jest pięćdziesiąt jeden krajów, w tym państwa UE (51% udziałów), a również Europejski Bank Inwestycyjny i inne państwa, a pośród nich Polska. EBOR udziela kredytów i gwarancji państwom Europy Środkowo-Wschodniej (także krajom byłego ZSRR). Postęp demokracji i poszanowanie praw człowieka jest jednym z fundamentalnych warunków, które musi spełniać kraj ubiegające się o środki finansowe z EBOR

Czym jest Europejski Bank Odbudowy i znaczenie w Słownik na E .