europejski fundusz orientacji co to jest
Co oznacza Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie: de Garantie Agricole, FEOGA; z.

Czy przydatne?

Czym jest Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie

Definicja z ang. European Guidance and Guarantee Fund for Agriculture, z niem. Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft.

Definicja EUROPEJSKI FUNDUSZ ORIENTACJI I GWARANCJI W ROLNICTWIE: (franc. Fond Européen d'Orientation et de Garantie Agricole, FEOGA; z angielskiego: European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, EAGGF) jeden z Funduszy Strukturalnych Wspólnoty, utworzony w 1964 na mocy traktatów rzymskich w celu finansowania działań podejmowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Środki funduszu przeznaczane są raczej na wsparcie przekształceń w strukturze rolnictwa (na przykład szkolenia zawodowe, pomoc dla młodych rolników, pomoc dla gospodarstw położonych na terenach górzystych albo zacofanych) i na postęp obszarów wiejskich (na przykład działania na rzecz ochrony środowiska w rolnictwie). Pochodzą raczej z dwóch źródeł: budżetu Wspólnoty i opłat nakładanych na produkty importowane spoza terenu Wspólnoty. W jego ramach odznacza się Sekcję Gwarancji i Sekcję Orientacji. Funduszem zarządza Komisja Europejska przy współpracy z Komitetem do spraw FEOGA i Stałym Komitetem do spraw Struktur Rolnych

Czym jest Europejski Fundusz Orientacji znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy Europejski Bank Inwestycyjny:
Porównanie European Investment Bank, EIB) został utworzony na mocy traktatu rzymskiego, realizuje własne statutowe cele z wyjątkiem budżetu ogólnego Wspólnoty Europejskiej. Działalność EBI dotyczy najsłabiej europejski fundusz orientacji i gwarancji w rolnictwie co znaczy.
Krzyżówka Eurorynek Finansowy:
Dlaczego część międzynarodowego rynku finansowego, na którym przeprowadzane są operacje zamiany walut i inne operacje kredytowe i kapitałowe europejski fundusz orientacji i gwarancji w rolnictwie krzyżówka.
Co to jest Europejski System Gromadzenia Zdjęć:
Jak lepiej mechanizm gromadzenia zdjęć na poziomie UE, będący jednym z instrumentów walki z nielegalną imigracją w krajach członkowskich, stworzony opierając się na wspólnego działania Porady UE z 3 grudnia europejski fundusz orientacji i gwarancji w rolnictwie co to jest.
Słownik Europejska Sieć Informacji O Narkotykach I Narkomanii:
Kiedy European Racism and Xenophobia Information Network, REITOX) stworzona i koordynowana poprzez Europejski Urząd Monitoringu Narkotyków i Narkomanii jako praktyczny instrument gromadzenia i zamiany europejski fundusz orientacji i gwarancji w rolnictwie słownik.
Czym jest Europejska Instytucja Ds. Bezpieczeństwa Żywności:
Od czego zależy European Food Safety, EFSA) prowadzi działania z obszaru polityki żywieniowej, ochrony konsumentów przed produktami spożywczymi nie spełniającymi ustalonych norm jakościowych i przygotowuje europejski fundusz orientacji i gwarancji w rolnictwie czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: