europejski co to jest
Co oznacza Europejski: angielskiego: European Research Area, ERA) region, którego ustanowienie.

Czy przydatne?

Czym jest Europejski

Definicja z ang. European, z niem. europäisch.

Definicja EUROPEJSKI: Region Badań i Innowacji (z angielskiego: European Research Area, ERA) region, którego ustanowienie zaproponowała Komisja Europejska w komunikacie z 18 lutego 2000 W kierunku europejskiego obszaru badań. W komunikacie tym zalecano podjęcie działań zorientowanych na zapewnienie bardziej efektywnego zastosowania środków finansowych, powiększenie mobilności naukowców i pozyskanie do pracy na terenie Wspólnoty badaczy spoza krajów członkowskich, udoskonalanie programów ramowych i opracowanie nowych form współpracy. Propozycje Komisji zostały zatwierdzone poprzez Radę UE w marcu 2000, która dodatkowo w celu realizacji przedstawionych celów i zamierzeń podjęła decyzję między innymi o wsparciu programów badawczych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, powstaniu transeuropejskiej sieci komunikowania się pomiędzy bibliotekami naukowymi, ośrodkami badawczymi i uniwersytetami, opracowanie programów badawczych łączących działania wspólnotowe z działaniami narodowymi. Realizacja projektu Komisji została podjęta w dwóch uchwałach Porady z 15 czerwca 2000 w kwestii utworzenia Europejskiego Obszaru Badań i Innowacji i z 16 listopada 2000 w kwestii urzeczywistnienia Europejskiego Obszaru Badań i Innowacji: wytyczne do działań badawczych UE. Zobacz także Szósty Program Ramowy UE, polityka badawczo-rozwojowa

Czym jest Europejski znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy ERM 2:
Porównanie system kursów walutowych 2 europejski co znaczy.
Krzyżówka Europejski Fundusz Socjalny:
Dlaczego instrument polityki socjalnej Wspólnoty Europejskiej w celu popierania inicjatyw na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, tworzenia nowych miejsc pracy i ponownego włączenia niepracujących do europejski krzyżówka.
Co to jest Euroentuzjaści:
Jak lepiej użytkowane wobec ludzi przekonanych co do potrzeby najpełniejszego rozwoju integracji europejskiej, pogłębiania wszechstronnych związków pomiędzy państwami członkowskimi UE, a w sytuacji państw europejski co to jest.
Słownik Ekoznakowanie:
Kiedy certyfikacja ekologiczna) mechanizm oznaczania wyrobów, potwierdzający, Iż dany wytwór jest mniej szkodliwy dla środowiska niż inne podobne oferowane na rynku. Uczestnictwo w systemie certyfikacji europejski słownik.
Czym jest Europejska Rada Młodych Rolników:
Od czego zależy Européen de Jeunes Agricultéurs, CEJA) organizacja pozarządowa, do której głównych celów działalności należy: reprezentowanie młodych rolników przed organami Wspólnoty, udzielanie wsparcia europejski czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: