europejski co to jest
Co oznacza Europejski: angielskiego: European Research Area, ERA) region, którego ustanowienie.

Czy przydatne?

Czym jest Europejski

Definicja z ang. European, z niem. europäisch.

Definicja: Region Badań i Innowacji (z angielskiego: European Research Area, ERA) region, którego ustanowienie zaproponowała Komisja Europejska w komunikacie z 18 lutego 2000 W kierunku europejskiego obszaru badań. W komunikacie tym zalecano podjęcie działań zorientowanych na zapewnienie bardziej efektywnego zastosowania środków finansowych, powiększenie mobilności naukowców i pozyskanie do pracy na terenie Wspólnoty badaczy spoza krajów członkowskich, udoskonalanie programów ramowych i opracowanie nowych form współpracy. Propozycje Komisji zostały zatwierdzone poprzez Radę UE w marcu 2000, która dodatkowo w celu realizacji przedstawionych celów i zamierzeń podjęła decyzję między innymi o wsparciu programów badawczych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, powstaniu transeuropejskiej sieci komunikowania się pomiędzy bibliotekami naukowymi, ośrodkami badawczymi i uniwersytetami, opracowanie programów badawczych łączących działania wspólnotowe z działaniami narodowymi. Realizacja projektu Komisji została podjęta w dwóch uchwałach Porady z 15 czerwca 2000 w kwestii utworzenia Europejskiego Obszaru Badań i Innowacji i z 16 listopada 2000 w kwestii urzeczywistnienia Europejskiego Obszaru Badań i Innowacji: wytyczne do działań badawczych UE. Zobacz także Szósty Program Ramowy UE, polityka badawczo-rozwojowa

Czym jest Europejski znaczenie w Słownik na E .