edukacyjne programy co to jest
Co oznacza europejskie programy edukacyjne: międzynarodowej państw UE w dziedzinie nauki.

Czy przydatne?

Czym jest europejskie programy edukacyjne

Definicja z ang. European educational programs, z niem. Europäische Bildungsprogramme.

Definicja: forma współdziałania i współpracy międzynarodowej państw UE w dziedzinie nauki, skierowana zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Fundamentalnym założeniem e.p.e. jest budowanie Europy bez granic w celu między innymi poprawy jakości kształcenia, nadania nauki wymiaru europejskiego, promowania równych szans w dostępie do oświaty na wszystkich szczeblach nauczania, rozpowszechniania języków krajów członkowskich, propagowania wspólnych wartości i dziedzictwa kulturowego, promowania nauki ustawicznej, wykorzystywania do kształcenia najnowszych technologii. W programach mogą uczestniczyć również państwa EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), państwa stowarzyszone z Europy Środkowo-Wschodniej i Cypr, Malta, a od 2001 również Turcja. Inicjatywami Wspólnoty w tym obszarze są programy: Sokrates (a w jego ramach: Comenius, Erasmus, Grundvig, Lingua, Minerva), Tempus Młodzież i Leonardo da Vinci

Czym jest europejskie programy znaczenie w Słownik na E .