edukacyjne programy co to jest
Co oznacza europejskie programy edukacyjne: międzynarodowej państw UE w dziedzinie nauki.

Czy przydatne?

Czym jest europejskie programy edukacyjne

Definicja z ang. European educational programs, z niem. Europäische Bildungsprogramme.

Definicja EUROPEJSKIE PROGRAMY EDUKACYJNE: forma współdziałania i współpracy międzynarodowej państw UE w dziedzinie nauki, skierowana zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Fundamentalnym założeniem e.p.e. jest budowanie Europy bez granic w celu między innymi poprawy jakości kształcenia, nadania nauki wymiaru europejskiego, promowania równych szans w dostępie do oświaty na wszystkich szczeblach nauczania, rozpowszechniania języków krajów członkowskich, propagowania wspólnych wartości i dziedzictwa kulturowego, promowania nauki ustawicznej, wykorzystywania do kształcenia najnowszych technologii. W programach mogą uczestniczyć również państwa EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), państwa stowarzyszone z Europy Środkowo-Wschodniej i Cypr, Malta, a od 2001 również Turcja. Inicjatywami Wspólnoty w tym obszarze są programy: Sokrates (a w jego ramach: Comenius, Erasmus, Grundvig, Lingua, Minerva), Tempus Młodzież i Leonardo da Vinci

Czym jest europejskie programy znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy Europejski Fundusz Orientacji I Gwarancji W Rolnictwie:
Definicja Européen d'Orientation et de Garantie Agricole, FEOGA; z angielskiego: European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, EAGGF) jeden z Funduszy Strukturalnych Wspólnoty, utworzony w 1964 na mocy europejskie programy edukacyjne co to jest.
Co znaczy Europol:
Definicja Europejski Urząd Policji europejskie programy edukacyjne definicja.
Co znaczy Ekstradycja W Unii Europejskiej:
Definicja mieszczących się w dziedzinie współpracy sądowej w kwestiach karnych w UE. Na jej poziomie e. zaczęto regulować po wejściu w życie traktatu z Maastricht, nie mniej jednak chodziło w pierwszej europejskie programy edukacyjne co znaczy.
Co znaczy Europeistyka:
Definicja studia europejskie europejskie programy edukacyjne słownik.
Co znaczy ESDI:
Definicja Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony europejskie programy edukacyjne znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: