eurosceptycyzm co to jest
Co oznacza eurosceptycyzm: pogłębionych mechanizmów integracji europejskiej i przeciwstawianie się.

Czy przydatne?

Czym jest eurosceptycyzm

Definicja z ang. Euroscepticism, z niem. EU-Skepsis.

Definicja: brak poparcia dla intensywnych, pogłębionych mechanizmów integracji europejskiej i przeciwstawianie się takiemu kierunkowi polityki w sytuacji krajów aspirujących do członkostwa w UE. Niechęć do przekazywania części suwerenności państwowej na rzecz organizacji międzynarodowych czy wspólnych struktur, brak przekonania co do korzyści gospodarczych płynących z integracji, obawa przed zdominowaniem poprzez obce kapitały czy siłę roboczą własnego rynku, niewiara w sedno czy powodzenie mechanizmów integracyjnych, strach przed stratą tożsamości narodowej czy szablonowych wartości to podstawy e. Eurosceptycy szczególnie krytycznie odnoszą się do euroentuzjastów

Czym jest eurosceptycyzm znaczenie w Słownik na E .