granice wewnętrzne unii co to jest
Co oznacza granice wewnętrzne Unii Europejskiej: poprzez Komisję Europejską, granice krajów.

Czy przydatne?

Czym jest granice wewnętrzne Unii Europejskiej

Definicja z ang. EU's internal borders, z niem. EU-Binnengrenzen.

Definicja: odpowiednio z pojęciem zaproponowaną poprzez Komisję Europejską, granice krajów członkowskich na obszarze Wspólnoty Europejskiej ( UE), jest to wspólne granice lądowe krajów członkowskich, włączając w to stacje kolejowe i autobusowe przed mostami i tunelami łączącymi państwa członkowskie, porty lotnicze dla wewnątrzwspólnotowych lotów i porty morskie dla wewnątrzwspólnotowych podróży morskich. Odpowiednio z konwencjami z Schengen, g.w. są wspólne granice lądowe krajów-stron i ich lotniska dla lotów wewnętrznych i ich porty morskie dla regularnych połączeń promowych wyłącznie z obszaru i na region krajów-stron bez przerywania podróży w portach położonych oprócz tego obszarem. Poprzez lot wewnętrzny należy rozumieć lot wyłącznie z obszaru i na region krajów-stron bez lądowania na obszarze państwie trzeciego. Zobacz także mechanizm Schengen

Czym jest granice wewnętrzne Unii znaczenie w Słownik na G .