dumpingowa marża co to jest
Co oznacza marża dumpingowa: niższą od niej ceną użytkowaną poprzez eksportera danego towaru na.

Czy przydatne?

Czym jest marża dumpingowa

Definicja z ang. dumping margin, z niem. Dumpingspanne.

Definicja MARŻA DUMPINGOWA: różnica między wartością normalną a niższą od niej ceną użytkowaną poprzez eksportera danego towaru na terenie Wspólnoty Europejskiej. Marża dumpingowa wyznacza górną granicę wysokości cła antydumpingowego. Zobacz także postępowanie antydumpingowe

Czym jest marża dumpingowa znaczenie w Słownik na M .

Co znaczy Międzynarodowa Polityka Finansowa:
Definicja narzędzia ich realizacji odnosząc się do funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych. Koncentruje się na powstaniu optymalnych warunków rozwoju wszelkich legalnych stosunków finansowych i marża dumpingowa co to jest.
Co znaczy Młodzież Dla Europy:
Definicja na rzecz wspierania zamiany młodzieży, współpracy organizacji i badań nad młodzieżą w ramach UE. W swej trzeciej fazie (199599) koordynował także inne programy, jak Petra i Tempus, dotyczące również marża dumpingowa definicja.
Co znaczy Montaż Finansowy:
Definicja mechanizm integrowania ze sobą różnych źródeł i sposobów finansowania przy realizacji konkretnego projektu UE marża dumpingowa co znaczy.
Co znaczy Międzyrządowa Konferencja Akcesyjna:
Definicja procesu negocjacji akcesyjnych między krajami członkowskimi a państwami kandydującymi. Obrady MKA toczą się na dwóch poziomach: na szczeblu szefów delegacji krajów członkowskich i kandydujących marża dumpingowa słownik.
Co znaczy Memorandum Schausa:
Definicja pierwszy dokument określający zasady i cele wspólnej polityki transportowej. Zakładał zniesienie barier i powstanie jednolitego rynku transportowego, zapewnienie swobody świadczenia usług marża dumpingowa znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: