grotius co to jest
Co oznacza Grotius I: wspierania i zamiany osób wykonujących zawody prawnicze, uruchomiony.

Czy przydatne?

Czym jest Grotius I

Definicja z ang. I Grotius, z niem. ich Grotius.

Definicja: program UE 19962000, w odniesieniu wspierania i zamiany osób wykonujących zawody prawnicze, uruchomiony opierając się na wspólnego działania Porady UE z 28 października 1996. Celem programu było wspieranie inicjatyw publicznych i prywatnych instytucji, które pośredniczą w przekazywaniu informacje z dziedziny prawa i opieki prawnej w ramach dokształcania osób wykonujących zawody prawnicze w różnych krajach członkowskich. Program miał pogłębić wzajemne poznanie porządków prawnych i mechanizmów opieki prawnej dzięki środków dokształcania i informowania i działań z zakresu studiów i zamiany, jak także ułatwić współpracę sądową pomiędzy krajami członkowskimi. Za osoby wykonujące zawody prawnicze uznano na potrzeby programu: sędziów (w tym sędziów śledczych), prokuratorów, adwokatów, personel naukowy uczelni wyższych, urzędników ministerstw, osoby świadczące pomoc prawną, funkcjonariuszy policji kryminalnej, komorników, wyjaśnia sądowych i przedstawicieli innych zawodów związanych z wymiarem sprawiedliwości. Program obejmował: kształcenie, łącznie z rozwijaniem znajomości języków obcych (obcojęzycznej terminologii prawniczej); organizowanie wymian i praktyk w organach sądowych albo u przedstawicieli zawodów prawniczych innego państwa członkowskiego; organizowanie kolokwiów, konferencji, seminariów na aktualne tematy prawnicze albo tematy prawnicze będące obiektem ogólnego zainteresowania; prowadzenie studiów i badań we współpracy z innymi krajami członkowskimi biorącymi udział w programie; rozpowszechnianie informacji na temat działań podejmowanych w ramach programu, ich rezultatów i o wszystkich osiągnięciach w zakresie współpracy sądowej, które są ważne dla zawodów prawniczych. Zobacz także Grotius II

Czym jest Grotius I znaczenie w Słownik na G .