środkowoeuropejska inicjatywa co to jest
Co oznacza Inicjatywa Środkowoeuropejska: Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, zainicjowana w.

Czy przydatne?

Czym jest Inicjatywa Środkowoeuropejska

Definicja z ang. Central European initiative, z niem. Central European Initiative.

Definicja: forma współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, zainicjowana w Budapeszcie w 1989 na spotkaniu wicepremierów i ministrów spraw zagranicznych Austrii, Węgier, Włoch i Jugosławii. Wówczas grupę tę nazwano Quadragonale. Po przyjęciu w 1990 Czechosłowacji Pentagonale, a od 1991, po wstąpieniu Polski Heksagonale. Po wyodrębnieniu się Czech i Słowacji, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Macedonii i Słowenii zaczęto użytkować uniwersalną nazwę IŚ. Zróżnicowana przypadek krajów członkowskich uniemożliwiła ściślejsze formy współpracy. IŚ pozostaje forum konsultacyjnym, koordynując współdziałanie w dziedzinie ochrony środowiska, kultury, edukacji, transportu, telekomunikacji, średnich i małych przedsiębiorstw. Taka formuła umożliwia przyjmowanie następnych krajów od 1996: Albanii, Bułgarii, Rumunii, Białorusi, Ukrainy; od 1997 Mołdowy, 2000 byłej Republiki Jugosławii (aktualnie Serbia i Czarnogóra)

Czym jest Inicjatywa Środkowoeuropejska znaczenie w Słownik na I .