europejska integracja co to jest
Co oznacza integracja europejska: idei, historii, formalno-instytucjonalnego stanu współczesnych.

Czy przydatne?

Czym jest integracja europejska

Definicja z ang. European integration, z niem. Europäische Integration.

Definicja: szerokie definicja odnoszące się do idei, historii, formalno-instytucjonalnego stanu współczesnych struktur integracyjnych i docelowego rezultatu podejmowanych aktualnie działań. I.e. jest metodą integracji międzynarodowej, regionalnej, procesem zachodzącym na płaszczyźnie gospodarczej i politycznej. Jej idea, ustalana także ideą wspólnoty albo ue wyrażała się w różnych koncepcjach federacyjnych, od lig chrześcijańskich w średniowieczu po federacje narodów albo ludów w oświeceniu. Postęp ekonomiczny w XIX w. sprzyjał projektom i. gospodarczej, rozumianej jako strefy wolnego handlu, unie celne. Regularnie w takich propozycjach pojawiało się wskazanie na kraj, które miałoby być przywódcą czy patronem takiej struktury ogólnoeuropejskiej czy regionalnej, na przykład Francja, Rosja, Niemcy, co było także wyrazem imperializmu ówczesnych mocarstw (na przykład Mitteleuropa z okresu I wojny światowej czy Europa III Rzeszy z czasów II wojny). Pośród przyczyn i.e. po II wojnie światowej zmienia się poza motywacjami ideowymi tak zwany ojców Europy: konieczność wspólnego wysiłku dla odbudowy gospodarczej Europy; obawy krajów zachodnich przed ZSRR i blokiem wschodnim, konieczność znalezienia dla odradzających się Niemiec takiego miejsca w Europie, aby nie stały się ponownie zagrożeniem; nacisk USA na pełne współdziałanie krajów, aby zarówno ich pomoc gospodarcza (plan Marshalla), jak i militarna ( NATO) zostały dobrze zużytkowane i służyły konsolidacji. Wykonywana współcześnie i.e. została oparta na zasadach równości i współpracy jej członków. Start dało utworzenie Wspólnoty Europejskiej i EFTA, poszerzanie o nowych członków WE, a w dalszym ciągu decyzja o uzupełnieniu i. ekonomicznej o i. polityczną w ramach UE. I.e. wyraża się również od lat 90. w rozwoju form i. regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej i procesie poszerzania UE o nowe państwa z tego rejonu. Otwarte pozostaje pytanie o przyszły kształt Europy, będący rezultatem jej integracji, dyskusje toczą się wokół idei Europy Ojczyzn i Europy Ojczyzny, ścierają się europejska opcja i atlantycka opcja

Czym jest integracja europejska znaczenie w Słownik na I .