katolickie biuro informacji co to jest
Co oznacza Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich: et dInitiative pour lEurope, OCIPE.

Czy przydatne?

Czym jest Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich

Definicja z ang. Catholic Office of Information and European Initiatives, z niem. Katholische Büro für Information und europäische Initiativen.

Definicja: (franc. Office Catholique dInformation et dInitiative pour lEurope, OCIPE) katolicka organizacja założona w 1956 z inicjatywy osób świeckich poprzez arcybiskupa Strasburga Jeana Juliena Webera, prowadzona poprzez Towarzystwo Jezusa. Ma swą siedzibę w Strasburgu i biura w Brukseli, Budapeszcie i Warszawie. Oddział w Warszawie został powołany poprzez księdza Floriana Pełkę w 1992. Ma Radę Konsultacyjną, gdzie skład wchodzą osoby zaangażowane w instytucje europejskie, współpracuje z analogicznymi organizacjami ekumenicznymi innych wyznań chrześcijańskich. Pod koniec lat 60. nawiązano współpracę z Ośrodkiem Ekumenicznym (aktualnie Komisją Kościół i Społeczeństwo Europejskiej Porady Kościołów KEK), protestanckim przykładem OCIPE. W latach 70. rozwinęła się również współpraca z dwiema europejskimi organizacjami katolickimi: Europejską Naradą Lustitia et Pax i Europejskim Forum Świeckich. Stanowi centrum informacji i refleksji nad etycznym wymiarem procesu jednoczenia się Europy (między innymi prawa mniejszości, emigrantów i uchodźców, ochrona środowiska, sprawiedliwość w relacjach międzynarodowych i międzynarodowa zamiana gospodarcza). W latach 90. jego działalność wzbogaciła się o regularną współpracę między innymi z Komórką Planowania Komisji Europejskiej (Forward Studies Unit), ESPACES (dominikańskim ośrodkiem refleksji nad Europą) i UCESM (Europejską Unią Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych). Razem z COMECE publikuje comiesięczny biuletyn EuroInfos (także w j. polskim), gromadzi dokumenty dotyczące problematyki europejskiej, organizuje narady i seminaria we współpracy z europejskimi instytucjami ds. socjalnych i kultury

Czym jest Katolickie Biuro Informacji i znaczenie w Słownik na K .