partnerstwa zasada co to jest
Co oznacza zasada partnerstwa: regionalnej i strukturalnej Wspólnoty, znaczy konieczność ścisłej.

Czy przydatne?

Czym jest zasada partnerstwa

Definicja z ang. the principle of partnership, z niem. das Prinzip der Partnerschaft.

Definicja: jedna z zasad uwzględnianych w polityce regionalnej i strukturalnej Wspólnoty, znaczy konieczność ścisłej współpracy pomiędzy Komisją Europejską a odpowiednimi strukturami władzy (krajowej, regionalnej, lokalnej) państwie beneficjanta. Umożliwia to powiększenie efektywności przy wyborze projektów do finansowania w danym regionie i ich późniejszej realizacji

Czym jest zasada partnerstwa znaczenie w Słownik na Z .