komja epkopatów wspólnoty co to jest
Co oznacza Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej: Stolicy Apostolskiej. Obecnie w skład KEWE.

Czy przydatne?

Czym jest Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej

Definicja z ang. Commission of the Bishops' Conferences of the European Community, z niem. Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft.

Definicja: (COMECE) powstała w 1980 z inicjatywy Stolicy Apostolskiej. Obecnie w skład KEWE wchodzą przedstawiciele czternastu episkopatów z piętnastu państw członkowskich UE i jako obserwatorzy przedstawiciele episkopatów Szwajcarii, Polski, Węgier i Czech. Komisja jest zarządzana poprzez czteroosobowy Komitet Wykonawczy, ma stały sekretariat w Brukseli i biuro w Strasburgu. Do jej zadań należy: tworzenie stałej płaszczyzny współpracy i zamiany doświadczeń duszpasterskich między konferencjami biskupimi państw Unii; dialog z kierowniczymi instytucjami UE w kwestii kształtu prawodawstwa europejskiego, gwarancji praw człowieka i tym podobne; monitorowanie polityki UE, jej prawodawstwa z punktu widzenia Kościoła. Działa przez sesje plenarne z udziałem przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy UE; okazjonalne narady i seminaria dla różnych środowisk, przeznaczone aktualnym zagadnieniom związanym z integracją europejską, ekipy robocze. Wydaje we współpracy z Katolickim Biurem Informacji i Inicjatyw Europejskich (OCIPE) w Brukseli biuletyn EuroInfos

Czym jest Komisja Episkopatów Wspólnoty znaczenie w Słownik na K .