zatrudnienia komitet co to jest
Co oznacza Komitet ds. Zatrudnienia: utworzony w styczniu 2000 poprzez Radę UE, po konsultacji z.

Czy przydatne?

Czym jest Komitet ds. Zatrudnienia

Definicja z ang. Committee. Employment, z niem. Ausschusses. Beschäftigung.

Definicja: (z angielskiego: Employment Committee) utworzony w styczniu 2000 poprzez Radę UE, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, organ doradczy, wspierający koordynację narodowych polityk zatrudnienia i rynków pracy, w celu realizacji zadań wynikających z polityki zatrudnienia Wspólnoty Europejskiej. Do jego zadań należy: obserwacja sytuacji w obszarze zatrudnienia i polityk zatrudnienia zarówno w krajach członkowskich, jak i we Wspólnocie i formułowanie na wniosek Porady, Komisji Europejskiej albo z własnej inicjatywy recenzji w tym zakresie. W jego skład wchodzi po dwóch przedstawicieli każdego z krajów członkowskich i dwóch przedstawicieli Komisji Europejskiej

Czym jest Komitet ds. Zatrudnienia znaczenie w Słownik na K .