komitet organizacji co to jest
Co oznacza Komitet Organizacji Rolniczych w Unii Europejskiej: pierwsza organizacja pozarządowa.

Czy przydatne?

Czym jest Komitet Organizacji Rolniczych w Unii Europejskiej

Definicja z ang. Committee of Agricultural Organizations in the European Union, z niem. Ausschuss der berufsständischen landwirtschaftlichen Organisationen der Europäischen Union.

Definicja: (z angielskiego: COPA) utworzona w 1958 pierwsza organizacja pozarządowa wspomagająca realizację Wspólnej Polityki Rolnej. Do jego głównych zadań należy: 1. reprezentowanie producentów rolnych przed władzami UE i organizacjami zawodowymi, ekonomicznymi i socjalnymi; 2. współuczestniczenie w analizie i rozwiązywaniu problemów wynikających z realizacji wspólnej polityki rolnej; 3. prowadzenie negocjacji z władzami Wspólnoty Europejskiej w sprawach dotyczących rolnictwa i producentów rolnych. Zobacz także Europejska Porada Młodych Rolników, Europejska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa

Czym jest Komitet Organizacji znaczenie w Słownik na K .