komitologia co to jest
Co oznacza komitologia: komitetów powołanych poprzez Radę UE jako narządzie realizacji funkcji.

Czy przydatne?

Czym jest komitologia

Definicja z ang. comitology, z niem. Ausschuss.

Definicja: (Comitology Decision) współpraca komitetów powołanych poprzez Radę UE jako narządzie realizacji funkcji wykonawczych Komisji Europejskiej. Odpowiednio z art. 145 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej za realizację aktów prawnych podjętych poprzez Radę UE odpowiedzialna jest Komisja Europejska. By nie pozbawiać się wpływu na funkcję wykonawczą, Porada monitoruje jej działania poprzez powołanie trzech rodzajów komitetów: zarządzających, regulujących i doradczych złożonych z specjalistów narodowych. W zależności od rodzaju komitetu jego funkcja ulega zmianie, komitet doradczy może udzielać Komisji tylko niewiążących zaleceń, komitet zarządzający może zwrócić się do Porady o zbadanie skuteczności środków wykonawczych zastosowanych poprzez Komisję Europejską, w tym czasie procedura wdrażania aktów prawnych jest zawieszona. Jeżeli w ustalonym terminie Porada nie wyda decyzji, Komisja może kontynuować mechanizm wykonawczy. Komitet regulujący może także wystąpić do Porady z prośbą o zbadanie środków wykonawczych użytkowanych poprzez Komisję Europejską. W razie jednak, gdy Porada nie podejmie decyzji w ustalonym czasie, mechanizm wykonawczy może być kontynuowany jedynie wówczas, gdy Porada przedtem nie wyraziła sprzeciwu zwykłą większością. Procedura k. umożliwia Radzie UE kontrolowanie funkcji wykonawczej Komisji Europejskiej

Czym jest komitologia znaczenie w Słownik na K .