schengen konwencje co to jest
Co oznacza konwencje z Schengen: pierwsza o charakterze ramowym, druga o charakterze wykonawczym.

Czy przydatne?

Czym jest konwencje z Schengen

Definicja z ang. Conventions of Schengen, z niem. Abkommen von Schengen.

Definicja: dwie konwencje podpisane w Schengen pierwsza o charakterze ramowym, druga o charakterze wykonawczym: konwencja z 14 czerwca 1985 pomiędzy rządami krajów Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej w kwestii stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach; konwencja z 19 czerwca 1990 pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Francuską, Ogromnym Księstwem Luksemburga i Królestwem Holandii w kwestii wykonania konwencji z 1985 o stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach. Do konwencji tych etapowo przystępowały następne państwa, tworząc tak zwany Grupę Schengen: Włochy (27 listopada 1990), Hiszpania i Portugalia (25 czerwca 1991), Grecja (6 listopada 1992), Austria (28 kwietnia 1995) i Dania, Finlandia i Szwecja (19 grudnia 1996). Konwencje weszły w życie ostatecznie 26 marca 1995 w konsekwencji opóźnień w pracach nad Systemem Informacyjnym Schengen. Obie konwencje miały na celu zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych krajów-stron i rozszerzenie kontroli na ich granicach zewnętrznych, jak także harmonizację środków w zakresie polityk wizowej i azylowej i współpracy policyjnej i sądowej. Zobacz także acquis Schengen i mechanizm Schengen

Czym jest konwencje z Schengen znaczenie w Słownik na K .