leader co to jest
Co oznacza LEADER +: kontynuacją programu LEADER II z 199499 promująca wdrażanie nowoczesnych.

Czy przydatne?

Czym jest LEADER +

Definicja z ang. LEADER +, z niem. LEADER +.

Definicja: jedna z inicjatyw wspólnotowych będąca kontynuacją programu LEADER II z 199499 promująca wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich. W 200006 na realizację tego programu przeznaczono kwotę 2020 mln euro, w całości pochodzącą z Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. W ramach tego programu finansowane są trzy cele: wspomaganie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich; wsparcie międzyregionalnych i międzynarodowych projektów współpracy; tworzenie sieci obszarów wiejskich UE zarówno objętych pomocą L.+, jak i niekorzystających z tej pomocy. Do finansowania w ramach programu L.+ dopuszczone są obszary wiejskie z całego obszaru UE. Jednak dwa pierwsze cele skierowane są do ograniczonej liczby obszarów, na których działają tak zwany lokalne ekipy działania, a więc związki jednostek publicznych i prywatnych, razem podejmujących działania powiązane z postępem obszarów wiejskich

Czym jest LEADER znaczenie w Słownik na L .