polityka wizowa unii co to jest
Co oznacza polityka wizowa Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej): Wspólnotę Europejską wymóg.

Czy przydatne?

Czym jest polityka wizowa Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej)

Definicja z ang. visa policy of the European Union (European Community), z niem. Visapolitik der Europäischen Union (Europäische Gemeinschaft).

Definicja: traktat z Amsterdamu nałożył na Wspólnotę Europejską wymóg uregulowania kwestii odnoszących się do przekraczania granic zewnętrznych UE. Akty prawa wspólnotowego mają określać normy i procedury, których państwa członkowskie powinny przestrzegać przy przeprowadzaniu kontroli osób na granicach zewnętrznych. Chodzi tu również o regulaminy dotyczące wiz na planowany pobyt nieprzekraczający trzech miesięcy, regulujące między innymi takie zagadnienia, jak: spis krajów trzecich, których obywatele zobowiązani są do posiadania wiz przy przekraczaniu granic zewnętrznych i których obywatele zwolnieni są z tego obowiązku; procedury i warunki wydawania wiz poprzez państwa członkowskie, format i treść jednolitej wizy UE. Konieczność prowadzenia wspólnej polityki wizowej wiąże się ze zniesieniem kontroli na granicach wewnętrznych UE i wynika z faktu, Iż obywatel państwa trzeciego po wjechaniu w regionie UE może przemieszczać się z jednego państwa członkowskiego do drugiego bez żadnych dalszych kontroli. Zróżnicowane regulaminy wizowe mogłyby zatem prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa i wzrostu liczby nielegalnych imigrantów. Wiza umożliwia zbadanie, czy zostały spełnione warunki wjazdu w regionie państwa członkowskiego. Stanowi dokument potwierdzający, Iż w momencie jego wystawienia nie istniały ?Xadne zastrzeżenia co do prawa wjazdu danej osoby. Wspólna p.w. służy realizacji dwóch celów: z jednej strony gwarantuje swobodę i łatwość podróżowania, z drugiej ułatwia obronę przed zagrożeniami bezpieczeństwa wewnętrznego, zwłaszcza przed terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i nielegalną imigracją, przenikającymi poprzez granice zewnętrzne

Czym jest polityka wizowa Unii znaczenie w Słownik na P .