vinci leonardo co to jest
Co oznacza Leonardo da Vinci: program na 199599, mający na celu między innymi wspomaganie rozwoju.

Czy przydatne?

Czym jest Leonardo da Vinci

Definicja z ang. Leonardo da Vinci, z niem. Leonardo da Vinci.

Definicja: zatwierdzony w 1994 decyzją Porady UE program na 199599, mający na celu między innymi wspomaganie rozwoju międzynarodowej sieci współpracy europejskiej w dziedzinie doskonalenia mechanizmów, metod i jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, promowanie równości szans w dostępie do kształcenia zawodowego kobiet i mężczyzn, emigrantów ich rodzin i osób niepełnosprawnych, promowanie rozwoju zdolności językowych, wspieranie rozwoju metod samokształcenia w miejscu pracy, kształcenia otwartego i na odległość. W 1999 Porada UE po konsultacjach z Parlamentem Europejskim zatwierdziła program LdV II na 200006, który skoncentrowany jest na doskonaleniu mechanizmów wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego, umożliwiającego dostosowanie się i przekwalifikowanie do obecnych potrzeb rynku pracy, poprawie jakości i dostępności do kształcenia ustawicznego i szkolenia zawodowego (w tym zastosowanie nowych technologii), promowaniu i poszerzaniu zakresu innowacji w procesie kształcenia zawodowego poprzez, między innymi opracowanie nowatorskich programów nauczania, materiałów dydaktycznych i zastosowanie narzędzi informatycznych (CD, Internet) w kształceniu zawodowym. W programie tym biorą udział państwa członkowskie UE, państwa EFTA, państwa Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Polska od 1998) i Cypr, Malta i Turcja. Program poświęcony jest dla instytucji i organizacji mających osobowość prawną (na przykład szkoły zawodowe, uczelnie, przedsiębiorstwa, instytuty badawcze) zaangażowanych w postęp kształcenia zawodowego. Stanowi kontynuację przedtem wykonywanych działań Wspólnoty w ramach na przykład programów Petra i Commett. Zobacz także europejskie programy edukacyjne

Czym jest Leonardo da Vinci znaczenie w Słownik na L .