obszar negocjacyjny co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 8, Rybołówstwo: wspólnotową, złożona jest z czterech grup.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 8, Rybołówstwo

Definicja z ang. negotiation area No. 8, Fishing, z niem. Verhandlungsbereich No. 8, Angeln.

Definicja: region ten, objęty pełną regulacją wspólnotową, złożona jest z czterech grup tematycznych: kierowanie i kontrola zasobów, organizacja wspólnego rynku, pomoc państwa i polityka strukturalna i międzynarodowe umowy rybackie. Screening wielostronny odbył się w Brukseli 6 lipca 1998, screening dwustronny 9 lipca w Brukseli i 9 września w Warszawie. Delegacji polskiej przewodniczył Andrzej S. Grzelakowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. Stanowisko negocjacyjne zostało przedstawione 12 lutego 1999, formalne negocjacje rozpoczęły się 19 maja 1999, a ich zakończenie nastąpiło 10 czerwca 2002. W stanowisku negocjacyjnym Polska zaakceptowała zasady Wspólnej Polityki Rybackiej w dziedzinie przyznawanych krajom członkowskim limitów połowowych, co znaczy z jednej strony dostęp polskich kutrów do wszystkich łowisk na Bałtyku i do łowisk dalekomorskich, którymi dysponuje UE. Z drugiej strony kutry rybackie krajów członkowskich Unii uzyskają dostęp do polskich łowisk, w ramach nadanych limitów, z wyłączeniem pasa wód terytorialnych. Limity wielkości połowów, które Polska dostała opierając się na umów dwustronnych z państwami trzecimi zawartymi przed przystąpieniem do Wspólnoty, zostaną utrzymane. Wskutek negocjacji strony zadecydowały o konieczności restrukturyzacji floty rybackiej na Bałtyku, co znaczy jej częściowe redukcja, zmodernizowanie, poprawę jej rentowności i konkurencyjności i inwestycje w infrastrukturę portową. Mechanizm ten dzieje się przy częściowym wsparciu Funduszy Strukturalnych, w szczególności Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa

Czym jest obszar negocjacyjny nr 8 znaczenie w Słownik na O .