delorsa komitetu raport co to jest
Co oznacza raport Komitetu Delorsa: Komitet Delorsa Raport w kwestii Unii Gospodarczej i Walutowej.

Czy przydatne?

Czym jest raport Komitetu Delorsa

Definicja z ang. Delors Committee report, z niem. Delors-Ausschuss Bericht.

Definicja: przedstawiony w kwietniu 1989 poprzez Komitet Delorsa Raport w kwestii Unii Gospodarczej i Walutowej we Wspólnocie Europejskiej. Zawierał on plan utworzenia EMU, odpowiednio z którym unia gospodarcza i walutowa powinny stanowić nierozerwalną całość, nie mniej jednak każda z nich powinna charakteryzować się pewnymi cechami: 1. unia walutowa pełną integracją rynków walutowych, nieodwracalnym usztywnieniem kursów walutowych, wprowadzeniem jednej waluty zastępującej waluty krajowe, emitowanej poprzez ponadnarodowy bank centralny Wspólnoty; 2. unia gospodarcza jednolitym rynkiem, na którym prowadzona jest polityka konkurencji, polityka strukturalna i wspólna polityka makroekonomiczna. Raport zawierał propozycje utworzenia EMU w trzech etapach: zacieśnienie i koordynacja polityk w ramach Wspólnoty; zmiany instytucjonalne zorientowane na prowadzenie wspólnej polityki monetarnej i powołanie niezależnego banku centralnego; wprowadzenie stałych kursów walutowych, przejęcie odpowiedzialności za politykę monetarną poprzez bank centralny i wprowadzenie wspólnej waluty. Zobacz także pierwszy plan Barrea, drugi plan Barrea, plan Schillera, plan Wernera

Czym jest raport Komitetu Delorsa znaczenie w Słownik na R .