okresowy raport co to jest
Co oznacza raport okresowy: coroczny raport Komisji Europejskiej oceniający postępy krajów.

Czy przydatne?

Czym jest raport okresowy

Definicja z ang. periodic report, z niem. periodischen Bericht.

Definicja: (z angielskiego: Regular Report) coroczny raport Komisji Europejskiej oceniający postępy krajów kandydujących w dostosowaniu ustawodawstwa krajowego do unijnego acquis communautaire. W ramach nowej strategii przedakcesyjnej pod koniec każdego roku wszyscy kandydaci byli w pojedynkę oceniani ze swoich postępów na drodze wdrażania unijnego prawa. Komisja Europejska, począwszy od końca 1998, składa Radzie UE regularne sprawozdania na temat postępów w spełnianiu mierników kopenhaskich poprzez państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Raport przedstawiany na jesieni każdego roku publikowany był do momentu zakończenia negocjacji akcesyjnych i na bieżąco informował państwa kandydujące o obszarach, gdzie stopień zbieżności z prawem unijnym nie jest wystarczający. Raport ten nie miał charakteru zobowiązującego dla krajów członkowskich, miał jedynie pomóc w zidentyfikowaniu obszarów wymagających powiększenia działań ustawodawczych

Czym jest raport okresowy znaczenie w Słownik na R .