mundella reguła co to jest
Co oznacza reguła Mundella: głoszące, Iż obszaru gospodarczego obejmującego kilkanaście państw i.

Czy przydatne?

Czym jest reguła Mundella

Definicja z ang. rule Mundell, z niem. regieren Mundell.

Definicja: (trójkąt niemożliwości) twierdzenie głoszące, Iż obszaru gospodarczego obejmującego kilkanaście państw i ich waluty narodowe nie może cechować równocześnie stałość kursów walutowych, swoboda przepływów kapitałów i autonomiczna polityka pieniężna. Reguła ta znalazła praktyczne potwierdzenie w okresie kryzysu działalności Europejskiego Mechanizmu Walutowego w 1992, kiedy to państwa członkowskie w celu utrzymania stabilizacji mechanizmu musiały zrezygnować z jednego z dwóch boków trójkąta, jest to stałości kursów walutowych albo swobody przepływu kapitału

Czym jest reguła Mundella znaczenie w Słownik na R .