turcja co to jest
Co oznacza Turcja: kraj na pograniczu Azji Mniejszej i Europy. Graniczy z Grecja, Armenią, Iranem.

Czy przydatne?

Czym jest Turcja

Definicja z ang. Turkey, z niem. Türkei.

Definicja: Republika Turecka (Türkiye Cumhuryeti), kraj na pograniczu Azji Mniejszej i Europy. Graniczy z Grecja, Armenią, Iranem, Irakiem, Syrią, Gruzją i Bułgarią. Pow. 780,576 tys. km2, ludność 57 mln, w większości Turcy i 6 mln Kurdów. Stolica Ankara. Republika parlamentarna. Głową państwa jest prezydent wybierany na 7 lat poprzez Ogromne Zebranie Narodowe, będące władzą ustawodawczą. Władza wykonawcza należy do rządu i premiera. Aktualny kształt ustrojowy T. został zapoczątkowany poprzez reformę prezydenta Mustafy Kemala Paszy (Atatürka ojca Turków), który stanął na czele państwie w 1923. T. pod jego rządami odeszła wówczas od tradycji Imperium Ottomańskiego, zbliżając się do Europy. Radykalne zmiany, jak zniesienie kalifatu, laicyzacja, równouprawnienie wyznań i płci, wprowadzenie alfabetu łacińskiego, budziły opór fundamentalistów, jednak autokratyczne rządy uniemożliwiły kontrrewolucję. Pierwsze wolne wybory odbyły się w 1950, w późniejszym okresie nadal wojskowi dochodzili do władzy na drodze zamachu (1960, 1971), oddając później władzę cywilom. Tym niemniej T. stała się ważnym elementem mechanizmu bezpieczeństwa międzynarodowego, wchodząc od 1952 do NATO i aspirując do UE (stowarzyszenie od 1963). Równocześnie jej wewnętrzna polityka budzi kontrowersje, które mimo błyskawicznie rozwijającej się gospodarki stanowią barierę w zacieśnianiu więzi ze Wspólnotą Europejską. Należy do nich problem kurdyjski, rozwiązywany poprzez T. dzięki brutalnych akcji zbrojnych, łamanie praw człowieka podnoszone poprzez komisje Porady Europy, zaangażowanie w konflikt na Cyprze i odradzający się w latach 90. fundamentalizm islamski. T. trzyma się nadal okcydentalizmu, lecz również wzmacnia aktywność w świecie islamu. Fakt, że decyzje UE z 1997 o rozpoczęciu negocjacji w kwestii członkostwa z następną ekipą krajów nie objęły T., a nawet odrzucono w ogóle taką sposobność w najbliższej perspektywie, zostało przyjęte tam bardzo krytycznie. T. próbuje wywierać nacisk na zmianę polityki wobec niej, wykorzystując atut ważny dla Stanów Zjednoczonych i krajów zachodniej Europy stanowi ciągle ochronę przed rozpowszechnieniem fundamentalistycznego modelu islamu. W skutku tego nacisku szczyt w Kopenhadze w 2002 zapowiedział rozpoczęcie z T. negocjacji akcesyjnych pośrodku dwóch lat. T. jest członkiem-założycielem ONZ

Czym jest Turcja znaczenie w Słownik na T .