wskaźnikowa analiza co to jest
Co oznacza Analiza wskaźnikowa: polegająca na obliczaniu wyznaczników opierając się na danych.

Czy przydatne?

Definicja Analiza wskaźnikowa

Definicja z ang. Ratio analysis, z niem. Ratio-Analyse.

Co to znaczy: To sposób badań analitycznych polegająca na obliczaniu wyznaczników opierając się na danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej zarówno w okresie, jak i przestrzeni. Parametry mogą przedstawiać stosunki obrazujące zależności zachodzące między pozycjami jednego sprawozdania: bilansu (parametry bilansowe), rachunku zysków i strat (parametry wynikowe) albo zależności zachodzące między pozycjami różnych sprawozdań (parametry mieszane)

Czym jest Analiza wskaźnikowa znaczenie w Słownik na A .