futures kontrakt co to jest
Co oznacza Kontrakt futures: podmiotami dający kupującemu wymóg nabycia (bądź otrzymania/pokrycia.

Czy przydatne?

Definicja Kontrakt futures

Definicja z ang. futures contract, z niem. Futures-Kontrakt.

Co to znaczy: Kontrakt zawarty między dwoma podmiotami dający kupującemu wymóg nabycia (bądź otrzymania/pokrycia pieniężnego ekwiwalentu) instrumentu bazowego w ustalonym czasie, po cenie ustalonej w kontrakcie, a sprzedającemu wymóg sprzedaży (bądź otrzymania/pokrycia pieniężnego ekwiwalentu) instrumentu bazowego w ustalonym czasie, po cenie ustalonej w kontrakcie

Czym jest Kontrakt futures znaczenie w Słownik na K .