płatnik co to jest
Co oznacza Płatnik: organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana opierając się na.

Czy przydatne?

Definicja Płatnik

Definicja z ang. Payer, z niem. Zahler.

Co to znaczy: Osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana opierając się na regulaminów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania podatku (obciążającego podatnika) i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.przy udziale płatnika pobiera się w przeważającej mierze podatek dochodowy od osób fizycznych. Płatnikami są min. zakłady pracy, Zakład Ubezpieczeń Socjalnych, urzędy pracy itp

Czym jest Płatnik znaczenie w Słownik na P .