akcyjna spółka co to jest
Co oznacza Spółka akcyjna: utworzona w skutku zebrania poprzez wspólników kapitału akcyjnego w.

Czy przydatne?

Definicja Spółka akcyjna

Definicja z ang. Joint-stock company, z niem. Aktiengesellschaft.

Co to znaczy: wg prawa polskiego firma kapitałowa utworzona w skutku zebrania poprzez wspólników kapitału akcyjnego w wysokości przynajmniej 500 tys. zł, pokrytego gotówką bądź aportami, dzielącego się na akcje o równej wartości nominalnej akcja stanowi podstawę nabycia praw wspólnika (akcjonariusza), może mieć charakter imienny albo na okaziciela, zwyczajny albo uprzywilejowany co do prawa głosu, dywidendy bądź podziału majątku w przypadku likwidacji firmy akcyjnej utworzenie firmy akcyjnej wymaga ustanowienia jej statutu w formie aktu notarialnego firma nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego i jako osoba prawna odpowiada za własne zobowiązania całym swoim dorobkiem akcjonariusze osobiście nie odpowiadają za zobowiązania firmy władzami firmy akcyjnej są: zebranie wspólników, zarząd i porada nadzorcza i komisja rewizyjna

Czym jest Spółka akcyjna znaczenie w Słownik na S .