komandytowa spółka co to jest
Co oznacza Spółka komandytowa: handlowym, powstała wskutek umowy zawartej w formie aktu.

Czy przydatne?

Definicja Spółka komandytowa

Definicja z ang. Limited partnership, z niem. Kommanditgesellschaft.

Co to znaczy: firma osobowa oparta na prawie handlowym, powstała wskutek umowy zawartej w formie aktu notarialnego firma komandytowa stanowi w zasadzie formę pośrednią między spółkami osobowymi a kapitałowymi co najmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada wobec wierzycieli całym swoim dorobkiem (jak w razie firm osobowych), odpowiedzialność zaś co najmniej jednego (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości wniesionego wkładu - sumy komandytowej (jak w razie firm kapitałowych)

Czym jest Spółka komandytowa znaczenie w Słownik na S .