wierzytelność co to jest
Co oznacza Wierzytelność: do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego albo.

Czy przydatne?

Definicja Wierzytelność

Definicja z ang. Debt, z niem. Schuld.

Co to znaczy: przysługujące wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego albo rzeczowego, w obrocie gospodarczym - wszelakie przewidywane przychody środków pieniężnych z różnych tytułów, na przykład wypłaconych zaliczek, sprzedaży produktów, wykonanych robót i usług, rozliczeń z budżetem, pracownikami stworzenie wierzytelności jest poprzedzona przypływem środków pieniężnych do podmiotu gospodarczego niektóre wierzytelności korzystają z przywileju \"pierwszeństwa\" zaspokojenia przed innymi wierzytelnościami (na przykład wierzytelności Skarbu Państwa) i z różnorodnych form zabezpieczenia i egzekucji

Czym jest Wierzytelność znaczenie w Słownik na W .