wierzytelność co to jest
Co oznacza Wierzytelność: do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego albo.

Czy przydatne?

Definicja Wierzytelność

Definicja z ang. Debt, z niem. Schuld.

Co znaczy WIERZYTELNOŚĆ: przysługujące wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego albo rzeczowego, w obrocie gospodarczym - wszelakie przewidywane przychody środków pieniężnych z różnych tytułów, na przykład wypłaconych zaliczek, sprzedaży produktów, wykonanych robót i usług, rozliczeń z budżetem, pracownikami stworzenie wierzytelności jest poprzedzona przypływem środków pieniężnych do podmiotu gospodarczego niektóre wierzytelności korzystają z przywileju \"pierwszeństwa\" zaspokojenia przed innymi wierzytelnościami (na przykład wierzytelności Skarbu Państwa) i z różnorodnych form zabezpieczenia i egzekucji

Czym jest Wierzytelność znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Windykacja:
Definicja pozasądowe i sądowe dochodzenie zwrotu czegoś, rzeczy albo pieniędzy wierzytelność co to jest.
Co znaczy Wartość Czasowa:
Definicja Wartość opcj przekraczająca jej wartość wewnętrzną wierzytelność definicja.
Co znaczy Warrant Opcyjny:
Definicja uprawniający nabywcę do otrzymania różnicy między ceną akcji a wykonania ceną (warrant call) albo odwrotnie różnicą między ceną wykonania a ceną akcji (warrant put). To jest więc instrument podobny wierzytelność co znaczy.
Co znaczy Wskaźnik, P/BV (Pl. C/WK):
Definicja obliczamy dzieląc bieżącą cenę akcji poprzez wartość księgową spółki przypadającą na jedną akcję. Parametr ten informuje nas jak wyceniany jest pieniądze własny spółki w porównaniu do wartości wierzytelność słownik.
Co znaczy Wskaźnik Konwersji:
Definicja Znaczy liczbę akcji pozyskiwanych przy wymianie papierów wartościowych kurs zamiany jest faktyczną ceną, jaką akcjonariusze płacą przy wymianie akcji zwyczajnych wierzytelność znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: