relational algebra co to jest
Co oznacza skrót relational algebra? Definicja algebra relacyjna. Słownik Koncepcja języka.

Czy przydatne?

Co to znaczy Algebra Relational

Definicja RELATIONAL ALGEBRA: algebra relacyjna

Co oznacza RELATIONAL ALGEBRA: Koncepcja języka wyszukiwania w relacyjnej bazie danych jako zbioru Wyrażeń algebraicznych, które tworzą z (zapamiętanych) relacji nowe relacje poprzez zastosowanie operatorów algebraicznych określanych jako selekcja, projekcja, złączenie, suma zbiorów i innych. Algebra relacji stała się podstawowym paradygmatem modelu relacyjnego; uważa się ją za osiągnięcie tego kierunku naukowego i żródło jego sukcesów. Te opinie są jednak nieco fałszywym stereotypem wobec faktu, że algebra relacji nie jest w stanie wyrazić wielu podstawowych operacji wyszukiwania (np. wielu konstrukcji języka SQL), nie jest przystosowana do opisu operacji aktualizacyjnych, oraz nie jest w pełni adekwatna w stosunku do struktur danych i przetwarzania zrealizowanego w systemach relacyjnych (patrz np. duplikaty krotek, wartości zerowe (null values), grupowanie (operator group by), uporządkowanie (operator order by), funkcje zagregowane (aggregate functions), operatory arytmetyczne i inne). W systemach relacyjnych algebra relacji nie odgrywa istotnej roli, chociaż pewne jej operatory, takie jak selekcja, projekcja, iloczyn kartezjański i suma zbiorów są używane do objaśnienia niektórych konstrukcji języków zapytań. Niektórzy autorzy (szczególnie o orientacji teoretycznej) przypisują algebrze relacji zasadniczą rolę w optymalizacji zapytań, poprzez odkrycie praw umożliwiających np. wykonywanie (tańszych) operatorów selekcji i projekcji przed (droższymi) operatorami złączenia i produktu kartezjańskiego. Z kilku powodów tego rodzaju opinie są podważalne: analogiczne prawa zostały zrealizowane (np. w systemie Ingres) na długo przedtem, niż pojawiło się ich algebraiczne "uzasadnienie"; struktury danych przechowywane w systemach relacyjnych (tablice) różnią się semantycznie od struktur przetwarzanych przez algebrę relacyjną (relacji), wobec czego dowolne twierdzenie dotyczące algebry relacji nie musi być prawdziwe dla struktur danych systemów relacyjnych i wymaga istotnej weryfikacji praktycznej; metody optymalizacyjne sugerowane przez algebrę relacji są fragmentem (niekoniecznie najważniejszym) zestawu metod optymalizacyjnych stosowanych w rzeczywistych systemach. Istnieje bardzo wiele prób przeniesienia koncepcji algebry relacji na grunt obiektowości; jak dotąd są one raczej nieudane. Sprawdź w książkach co to jest relational algebra.

Czym jest relational algebra znaczenie w Słownik komputerowy R .